Bør der ikke være balance i tingene?

Har netop været i Bestyrelsesforeningen til et spændende møde omkring Bestyrelsesevalueringer – eller rettere at gå fra evalueringer til bestyrelsesudvikling.

Alt for mange selskaber evaluerer ikke deres bestyrelser og samarbejdet på tværs, kompetencerne og ikke mindst værdiskabelsen. det skal der laves om på. De største selskaber i Danmark gør det – men vi er langt efter mange andre lande på dette punkt.

Se lidt baggrund her: https://ugebrev.dk/ledelse/gennemsnitsalder-over-60-aar-i-28-af-100-bestyrelser/

Andre nævner foruden denne artikel at gennemsnitsalderen i danske bestyrelseslokaler er 64 år og gennemsnits anciniteten er 14 år. Er det korrekt er der bestemt noget at arbejde med i en tid hvor verden forandrer sig hurtigere end nogen sinde og digitaliseringen skaber nye disrouption overalt.

Pressen har ikke så meget fokus på disse ting – og jeg tror heller ikke det er pressen der skal sætte disse forandringer i bestyrelseslokalerne i gang, men man kan undre sig over at når pressen så endeligt viser interesse så kritiseres folk for at sidde længe i respektive bestyrelser og kalder på fornyelse, mens det er OK at tunge fagforeningsfolk kan sidde i endnu flere år på de poster de har fået tildelt eller kæmpet sig til.

Lidt stof til eftertanke over regnvåd weekend.

Min søgning på LinkedIn efter egnede bestyrelseskandidater til nogle poster jeg er blevet bedt om at besætte – viser dog tegn i den rigtige retning. Der er gennemsnitsalderen noget lavere – omkring 50 år og der en flere dygtige kvinder i blandt.

God weekend.

 H.B.

22.02.2020