Får de det de fortjener???

Vi klager over at vores politikere ikke leverer – er dygtige nok og har erhvervserfaring. Det sidste viser sammensætningen i den grad!!! Hvorfor kan vi ikke få erhvervsfolk ind i politik – folk med viden om hvad der virkelig foregår uden for murene – måske fordi aflønningen er for svag. Vi har en statsminister med ansvar for hele vores land – han får en god løn – vil nogen mene – men til sammenligning får en DR Direktør 2.0 mio. mere – uden at det skal afstedkomme misundelse eller kommentarer. Hvis man vil have professionelle erhvervsfolk i Folketinget så skal honoraret være herefter – Hvorfor skulle en topleder give afkald på sit gode job og løn for at sidde med 178 andre og blive svinet til hver dag – nogen endda med livvagter for at beskytte dem mod det de er valgt for og går ind for. Et liv overgivet til PET og hvor man ikke kan føre et almindeligt familie liv – TRIST! Enhedslistens Jean Thierry, er på banen med at visse tillæg burde afskaffes for Folketingsmedlemmerne – ja måske ikke det bedste forslag hvis man skal tiltrække professionelle folk. Nu er Enhedslisten også de mest hykleriske i Danmark. Med dette forslag viser det blot endnu en gang at man forsøger at fjeren fokus. Har Enhedslistens Top Borgmester Morten Kabell ikke lige forladt rådhuset med et eftervederlag på ca. 500.000 kr. og startet nyt job for 13 dage siden?? – det til trods for at formanden for partiet, Pernille Skipper, for et par år siden langede ud efter Carl Holst for at få dobbelt løn…ja …ja …ja…Hvis vi skal stå stærkere i konkurrencen med udlandet og vækste mere end vi gør (vi halter bag efter i Europa – selv om det går godt) så skal vi drive Danmark som en forretning og ikke en kolonihave – vi skal sikre at vores politikere får ro til at bruge den tid vi har købt dem til på noget der bringer os videre. I dag bruges tiden på samråd, kommissioner, undersøgelser og andet som KUN er bag udrettet men ikke skaber værdi – noget vi desværre også ser i visse private virksomheders bestyrelser – det at bruge tid på fortiden er en dårlig investering ift. den fremtid der venter os. Dermed ikke sagt at man skal undersøge fejl, mangler og fortrædeligeheder – med det politiske system er sat sådan op at man i Folketinget kan “drille hinanden” med at kalde i Samråd eller andre ting som beslaglægger tid til at tænke nyt, fremadrettet og innovativt. Vi elsker at finde fejl. Vi elsker Janteloven (jeg gør ikke) og vi nyder når vi og især pressen kan tvære folk ud – endda for åben skærm.

Har vi ikke brug for en fornyelse? Hvad er dine tanker om vores demokrati? Hvad er dine tanker om kvaliteten af dem vi har valgt ind i Folketinget og deres muligheder for at agere på vegne af folket og skabe den værdi som vi alle ved er nødvendig hvis vi skal klare os i global konkurrence?

God weekend.

H.B.
www.buschonboard.dk

Cykler i byen!!!

Jeg fik en sød og sympatisk julehilsen fra min ven Klaus Bondam – efterfulgt af en lille bog med “20 Cykellege” – mere sjov cykeltræning for alle børn! – En meget vigtig start for børn når de skal lære at begå sig i trafikken. Den bog kunne sagtens gentages mod voksne efter min mening.

Lad mig slå fast – jeg er super pro cyklerne som giver en lettere gennemstrømning af mobiliteten i Hovedstaden. Årsagen til ca. 70% af borgerne i byen cykler er måske fordi det ikke ville kunne lade sig gøre at tage bilen – eller at vores infrastruktur i den kollektive transport er for dyr og upålidelig.

Jeg er super stolt af at have været en del af at bakke op om flere forhold i planlægningen af cyklernes bedre forhold i byen – men jeg må også sige at jeg syntes at cyklerne fået så meget magt og status at det er svært at argumentere imod dem. Men jeg mener at der skal rejses nogle krav til Cyklisterne så vi sikrer at loven som minimum overholdes.

  • Der køres overfor rødt
  • Der køres igennem fodgængerfelterne
  • Der drejes til højre ind over fortovet  – Dr. Louise Bro er et fedt sted at observere om morgenen
  • Der cykles imod ensretningen i gader der ikke er ment til det
  • Cyklerne overholder ikke reglerne om at placere sig korrekt i sving/lige ud banerne
  • Cyklisterne har i mange tilfælde mindre opmærksomhed på trafikken pga. musik og ikke håndfrit mobilsnak
  • Cyklisterne har en meget speciel måde at parkere på og optager forgængerplads eller respekterer ikke forretningernes vinduer
  • Vi har en ophobning af cykler som kunne løses ved at lave mere intelligente løsninger (GPS)
  • Der køres ofte uden lys

HVIS du tog den tanke og disse udråb og overførte til mig som bilist så havde jeg mistet kørekortet, blevet blanket af og min bil var blevet konfiskeret – blot en tanke….

Lad os nu lave nogle kampagner mellem Cyklistforbundet, Politiet, Rådet for Sikker Trafik m.fl så vi sikrer at cyklisterne ikke bliver”En stat i staten” men kan opnå respekt.

Elsker cykler – især dem der bruges af folk der udviser respekt for andre!!!!

Godt Nytår.

Henrik Busch

Januar 2018

www.buschonboard.dk

 

GODT NYTÅR…er du klar til fremtiden???

GODT NYTÅR!!!…..ved godt at jeg tit taler om netværk og resultaterne ved at være åben for at møde andre mennesker i forskellige sammenhænge – både socialt men især professionelt….På anden dagen af det nye år må jeg blot konstatere at investeringer i at bringe folk sammen den seneste måned og i julen hvor meget “ligger stille hen” har været fantastisk.

I dag at modtage information om hvad netværk betyder, hvad det har gjort for “mig” og at det er en investering i fremtiden og er en “kædedans” til næste job, næste gode oplevelse eller andet – gør mig så glad….Når jeg nævner det er det kun fordi jeg møder mange ignoranter der slet ikke hvad at det at omgive sig med andre mennesker eller dele erfaring og viden er noget værd. Derfor spørger jeg dig – Har du dit netværk i orden – eller hvad – ellers sig til – det at dele oplevelser, personlig livserfaring og ikke mindst professionelle udfordringer ER en investering i din fremtid. Er du i tvivl så giv mig en mail eller en besked – jeg tror der er netværk der kan hjælpe dig videre i livet – NEJ jeg tror ikke – jeg VED det……Tak for alle hilsener om det nye gode år – et år der skal forandre dig og din tilværelse – hvis du vil!!!

H.B.

www.buschonboard.dk

 

Glædelig jul 2017

 

Julen 2017

 

Kære gode ven, kollega og samarbejdspartner,

Så er det igen tid til at se tilbage på et begivenhedsrigt år, og det kan jeg kun bekræfte, at det har været.

Som altid møder jeg mange mennesker, nye mennesker, spændende profiler og nyder at skabe relationer – det er nok noget af det vigtigste for mig. Derfor har det også været et godt år med rigtig mange møder og kontakter. I år er det lykkes at hjælpe 26 i job via netværk, sparring og det at åbne døre. Tak til mit netværk for nogle gange at tage chancen for et møde – så glad når det lykkes.

Netværk Danmark skiftede her i år ved 25 års jubilæet navn til EGN – Det står for Executive´s Global Network – og giver meget god mening da vi nu er i 15 lande med over 15.000 medlemmer. Vi besluttede os for at være en værdiskabende del af erhvervslivet hver dag – for dem der har brug for det – vi hjælper ledere og specialister med at udvikle sig selv gennem fortrolige netværks grupper, hvor vi i mindre fora deler viden, tips og tricks med hinanden. Vores formål er at gøre hinanden bedre gennem vores netværksmøder, både hvor vi arbejder med egne cases eller lader os inspirere af udefra kommende specialister der kan sætte scenen.

At få sat scenen var lige det EGN gjorde den 23. november med en storslået netværksdag i Tivoli Hotel og Kongres Center. Veloplagte talere tog de næsten 1.000 deltagere på en rejse om at Drive Forandringer. Vi lever i en omskiftelig verden og derfor skal alle være klar til at tage imod nye udfordringer og ikke mindst tage ansvar for at omstille sin virksomhed til nye tider. Er du klar? Både professionelt og privat?

I mit øvrige virke har mine bestyrelsesposter fortsat stor værdi – nogle er kommet til; andre har jeg forladt. Jeg har endvidere indgået aftaler om advisory boards med mindre start up firmaer, og det fungerer rigtig godt. Tak for et godt samarbejde i bestyrelsessammenhænge – altid spændene og indimellem udfordrende.

Så alt i alt igen et godt og et travlt år, som jeg vil se tilbage på også med eftertanke.

Jeg sætter stor pris på vores relationer og som altid vil man altid ønske at det kunne blive til flere møder og kontakter i løbet af året – sådan er det – men vi skal huske på, at vi har hinanden, når der er brug for det – jeg er lige her hvis du får brug for det!

Det er mit håb og ønske at du, dine nærmeste og dem du holder af får en rigtig glædelig jul og et rigtig godt nytår. Lad 2018 blive et nyt og spændende år med mange glæder!

Tak fordi du er der.

Henrik Busch

www.buschonboard.dk

 

 

 

 

Er din bestyrelse effektiv?

Man kan ikke lægge faste strategier på 3 og 5 års basis, som mange har gjort tidligere. Maksimum
et år men dog gerne med retning og pejling på det tidligere længere perspektiv. Digitaliseringen,
kulturforandringer, disruption og gennemsigtigheden i mange markeder gør det umuligt at forudse,
hvad der sker og derfor må en strategi ikke blive en spændetrøje. Ejerskabet betyder også en hel
del eller ændringer i ejerskabet om ikke andet.
Bestyrelsens rolle bliver endnu mere vigtig. Der ”ledes op ad” og flere centrale beslutninger skal
forankres i bestyrelsen – bl.a. omkring ansvaret for Cyber Crime, Persondataforordningen oa.
Derfor skal man også vurdere, om man har den rette bestyrelse og de rette kompetencer.
Bestyrelsen bør have sin egen tid uden ledelsen efter alle bestyrelsesmøder – En evaluering af
dagens møde, materialet, den enkeltes indsats og en tilbagemelding til ledelsen – via formanden.
(gør det – det virker!!!)
Big Data fylder mere og mere og derfor skal man beslutte, hvilke nøgletal og KPIér man løber
efter. Big Data kan i visse virksomheder være en kæmpe konkurrencefordel, hvis man kan
omsætte det til handlinger. (hvad har du af Big Data og hvordan bruger du og din organisation det
ud mod kunden, leverandører og andre???)
Der nedsættes flere komiteer – for at vise, at bestyrelsen tager ansvar for centrale strategiske
positioner. Det betyder også, at bestyrelsesarbejdet kræver mere af det enkelte medlem og
professionaliseringen rammer mange ”amatørbestyrelser”. Det er også OK, at
bestyrelsesmedlemmer løser udpegede opgaver direkte for og med ledelsen, hvor det giver
mening.
Kommunikation og åbenhed betyder mere og mere. Dels fordi du ikke kan gemme på ting og dels
fordi de nye profiler i virksomheden kræver åbenhed og ikke mindst information. (Hvordan sikrer du
dig det i din virksomhed og når du helt ud i linjen???
Sammensætningen og diversiteten i bestyrelserne er forsat et stor tema. Det er kvalifikationer frem
for alt og ikke køn – men gerne alder. Nye spændende profiler med en anden tilgang til tingene
kræves.
Ordentlighed og governance betyder ALT. En dårlig håndtering af en sag kan ødelægge din
virksomhed eller brandets værdi. Derfor skal der være stor fokus på at handle ordentligt, da let i
denne verden er transparent. (tænk på Jensens Bøfhus – Hesalight – Bryllupssagen på
Københavns Rådhus eller Me too – hvad kan ramme din virksomhed??)
Det at træde ned fra CEO posten og agere i bestyrelsen i samme virksomhed er en dårlig idé
(LEGO skal følges i den forbindelse). Eksperterne siger, at det er bedst, at der er en interim
periode på min. 18 måneder, før en tidl. CEO sætter sig i bestyrelsen og især i formandsstolen i
samme virksomhed. Det kan hindre den nye ledelse i at sige, mene og agere i forhold, som er
parkeret hos den tidl. ledelse og som ny er i bestyrelsen. En tanke der skal overvejes.

Henrik Busch

www.buschonboard.dk

dec. 2017

GOD STIL – i en udviklingsfase!!!

Tænk at være en del af et firma, hvis eneste formål er at “Spille hinanden bedre” – Lyder det ikke super godt og vil du ikke gerne selv forbedre dig dag for dag, måned for måned og år for år?

Jeg er så heldig at være en del af det selskab som har en vision om at en værdifuld partner i din dagligdag med sparring og vidensdeling når du har behov for det. Et selskab der hver dag forsøger at skabe vækst for det enkelte medlem, for deres virksomhed og udvikling – alt skabt via gode netværksrelationer. Det at skabe en professionel tilgang på en professionel måde med tanke for det enkelte menneske, ens job, karriere og virksomheden er super sympatisk – og det virker!!!

Det at skabe relationer og netværk på en hjælpsom måde – med respekt for det enkelte menneske og dennes behov i et professionelt forum hvor man deler viden – får inspiration til sin egen udvikling men også selv bidrager med Tips og Tricks til hvordan løses lige netop denne udfordring som jeg i respekt og fortrolighed ønsker at dele med andre for at få sparring og råd til – eller bidrage med selv.

Det at have et vidensnetværk man kan få fat i når der er behov er super vigtigt men også at vide at man er havnet et sted hvor der findes så meget erfaring og ikke mindst lyst til at dele og hjælpe andre med. Det er fantastisk at over 8.000 i Danmark har fundet vejen til dette netværk og at der på verdensplan nu er over 15.000 medlemmer og 15 lande hvor man kan søge viden og sparring – netværk hjælp og løsninger.

Nogen vil sikkert sige det er da en fed reklame stunt – men det er det IKKE. Min ægte interesse for andre mennesker og deres udvikling passer lige i tråd med netop EGN – verdens næst største professionelle netværk og jeg føler pligt til at dele de ting der virker for mig med andre – det er det jeg gør og derfor er jeg stolt af at være en del EGN og den rejse som er skabt gennem 25 år og som får ekstra turbo på i de kommende år med nye spændende tiltag.

EGN har som netværksorganisation en styrke gennem 25 år, en viden om hvad der virker – en lyst til forsat udvikling til gavn for medlemmet og frem for alt fokus på DIG!!!

Jeg syntes det er god stil – jeg glæder mig over at være en del af det – jeg glæder mig til at møde mine over 250 virksomheder´s medarbejdere på alle niveauer til en snak om deres aktuelle udfordringer, behov for sparring og vidensdeling.

Håber at du hele tiden tænker på hvordan du selv kan spille andre bedre – det smitter og så bliver du selv bedre.

God weekend.

Henrik Busch

2. december 2017

www.buschonboard.dk

 

Hvorfor ikke samarbejde!!!

Vi HAR valgt!!!….kommunalvalget er slut – posterne er fordelt og gnavebenene – de lukrative poster der giver ekstra indkomst til de folkevalgte (som er dårligt betalt efter min mening) fordeles endeligt inden konstitueringerne i december.
København har som vanligt en udfordring. Tingene hænger ikke sammen. Vi har en hovedstad der agerer som en købstad. Vi har lokalpolitikere der arbejder imod det nationale system og gerne ser et København som et frilandsmuseum. Staten bruger milliarder på at udbygge vejnettet. Der lægges en ekstra kørebane til Motorvejen fra Køge og til København og nordfra mod byen udvides kapaciteten også. Alt imens kæmper politikkerne på Københavns Rådhus om at begrænse trafikken indenfor bygrænsen – senest med forslag om at nedlægge Bispeengbuen. Løsningen på problemet er ret enkel – men dyr. Det handler om at tænke stort og udenfor bygrænsen – men her starter problemet da de folkevalgte KUN tænker København og ikke i en heldhed. HVIS man satte en arbejdsgruppe ned – lukkede dem inden i 14 dage med alt trafikdata der findes – så ville man komme frem med løsninger der ville række ud over landkortet og sætte København i et helt nyt perspektiv – men det har vi desværre ikke politikere der tør, evner eller kan. Vi spænder ben for os selv – vi investerer i at udvide vejnettet ind mod byen men begrænser det når de så rammer byen – TÅBELIGT…især det sidste. Alle analyser viser at vi kan løse trængselsproblemerne der opstår to gange om dagen (som i alle andre større byer) Det gøres med intelligente trafikafviklingssystemer, det gør det med fleksible vejbaner og det gør det ved at lede den trafik som IKKE har ærinde i København udenom eller igennem på en smidig måde. Skulle vi nu ikke de næste 4 år arbejde sammen om løsningerne i stedet for at slås???….jeg er klar!….
H.B.
26. nov. 2017

Spændende???

SPÆNDENDE!!!

Snart er der valg – hvis det skulle have forbigået nogen 🙂 Denne kanal – FB er fyldt med valgplakater og løfter fra de mange der kæmper om en plads i Byrådene i landets 98 kommuner og i de 5 regionsråd. Der er 26 partier der stiller op i København og 251 kandidater til de 55 pladser…..Dejligt at se at mange har den såkaldte “Grønne dagsorden” med i deres valg programmer…og det er så let bare at slynge løfter ud om en grønnere by, flere cykelstier og andre lovende ting der lyder godt, men som ikke altid lige kan realiseres hvis man vil drive en hovedstad og en metropol. Tanker er toldfrie som man siger. Men jeg mangler konkrete og velunderbyggede argumenter og løsninger på en laaaang række af de løfter der gives her i vores Hovedstad.

I gennem de seneste 6-8 år er byen vokset med ca. 1.000 nye borgere hver måned. København har rundet de magiske 600.000 indbyggere. Tiltrækningen efter finanskrisen har vist at det også er børnefamilierne der er kommet tilbage, trods boligprisernes himmelflugt. Kendetegnende for flere af disse børnefamilier er at de har bil. Det har de ikke “bare fordi” det er fedt at have en bil – i verdens dyreste bil land. Nej det har de fordi det er nødvendigt for at få liver og hverdagen til at fungere. Der skal købes ind, der skal hentes og bringes børn og visse skal også bruge bilen i arbejdsrelaterede situationer. De borgere der er i byen og har de behov og hvor den kollektive transport IKKE kan løse opgaven, er for dyr eller ikke mindst ustabil har en bil. De har den fordi den er nødvendig. Københavns Kommune straffer sine egne vælgere og borgere ved ikke at have etableret kløgtige alternative løsninger til at få afviklet trafikken ordentligt og effektivt – ligesom de parkeringshuse vi er blevet lovet gennem 10-12 fortsat udebliver. De straffer beboerne som har købt en P-licens men hvor produktet er “udsolgt” – der er ganske simpelt udstedt flere licenser i visse områder end der er pladser. De laver en prismodel på P-lincenser iøvrigt der koster ca. 750,- kr. i den ene ende af byen og over 3.000 kr. i den anden ende. Denne ekstra skat skal man lige lægge oven i sin boligpris. De få større virksomheder der har p-pladser i brokvarterene og som står tomme om aftenen og i weekenderne, samt flere p-huse kunne anvendes til beboer parkering. Det samme gælder P-huset ved Rigshospitalet som er gabende tomt i visse af de perioder borgerne cirkler rundt for at finde en ledig plads som de HAR betalt for…..verden er forunderlig – valget er forudsigeligt – Det bliver kun værre at bo i byen HVIS man har behov for sin bil! – jeg ser ganske få af de 251 kandidater der tager ansvar for byen som helhed på dette område og erkender at cykler ikke løser alle problemer og behov – jeg mangler klare meldinger på hvad kandidaterne vil gøre for erhvervslivet – dem som skaber arbejdspladserne i byen og sikrer tiltrækningskraften…..Held og lykke og god weekend.!!!

11. november 2017

Henrik Busch

www.buschonboard.dk

Hvor galt står det til i Danmark???

Pressen giver os alle de absolutte nyheder som vi så kan svælge i, forarges over eller i sjældne tilfælde glæde os over.

Politikere og offentlige virksomheder har de seneste måneder været omtalt så massivt at man ikke kan lade være med at stoppe op og tænke på hvad sker der lige her. Hvordan er det vores samfunds penge anvendes, hvordan kan det være at der visse steder er tag selv bord.

Lad os se på en række eksempler.

I årevis har mange ønsket sig tog på strækningen København – Køge – Ringsted. Nu kommer toget endeligt og der er investeret 9 mia. kr. Nu får vi så at vide at man ikke har styr på signalanlæg mv. så der kan kun køre et tog i timen. Hvem har lige koordineret den indsats?

Vi ved at Nordhavnsforbindelsen i København fra Lyngbyvej til Nordhavnen har kostet mere end 2 mia. kr. med et overskredet budget. Vi ved at “Kyssebroen” (Cykelbroen over havnen) blev stærkt forsinket, langt dyrere end først aftalt fordi Kommunen selv ville styre byggeriet. Hvad lærte vi af det?

Post Danmark – Nu Post Nord vidste for mere end 6-7 år siden at mængden af breve ville svinde ind – nu vel er det sket lidt hurtigere end ventet fra de omkring 1,5 mia. breve til omkring 300 mio. Hvordan forberedte Posten sig på denne omstilling? – Svaret er langt højere portopriser, dårlige service med kun leverancer 1-2 gange pr. uge osv. osv. Måske ikke så smart.

I Danmark har vi 29 statsejede virksomheder. I denne uge kom det frem at direktører i flere af selskaberne ansættes på åremålskontrakter der ved udløb udløser fratrædelsesgodtgørelser, selv om de dagen efter starter i samme job job på en ny åremålskontrakt. Flot politisk ledet administration må man sige. Lad os få ryddet op i disse forhold.

Vi ved at fratrådte direktører fra bla. DR har fået fratrædelsesgodtgørelser uagtet at de selv har sagt op. Vi ved at Politiet har hyret konsulenter og betalt millioner af kroner uden at opgaven har været i udbud. Er der nu rettet op på fremtidige procedure?

En borgmester i Hovedstaden trækker sig fra politik pga. pressens omtale af at have lånt et lokale til fest og i et andet tilfælde benyttet en større leverandør til Kommunen tilbud om at holde fest gratis hos ham. Flere på rådhuset har efterfølgende erkendt lignende “sager”.

En anden borgmester har lagt pres på sin organisation for at fremme en byggesag i sin egen ejendom.

Er der sket et skred i vores administration af “vores penge” – Staten og kommunernes penge? – er der sket et skred i etikken?

Lad os inden der skal sættes kryds til Kommunal- og Regionsvalget den 21. november får alle “lig på bordet” – lad os få valgt nogle politikere med høje etiske krav til sig selv og hvor de vil sætte nye standarder for ret og rimelighed – ydmyghed for vores penge i deres respektive forvaltninger og kommende ansvarsområder.

Håber det bliver et godt valg!

Held og lykke.

Henrik Busch

www.buschonboard.dk

5. november 2017

 

Udflytning af statslige arbejdspladser!! Klogt eller hvad???

Regeringen har igen fremlagt et forslag til at flytte endnu flere end de allerede 3.900 arbejdspladser ud som skal være gennemført i år.

Da forslaget blev fremlagt, vedtaget og sat i gang gav det et ramaskrig blandt medarbejdere, styrelser og i organisationer som bla. DJØF m.fl.

Ikke overraskende – netop fordi du ikke kun forsøger at flytte 3.900 mennesker – men hele familier. Gode solide folk som måske har arbejdet i ganske mange år i en styrelse men med god viden og kompetencer man risikerer at miste hvis de ikke ønsker at trække sig selv og sin familie op med rod og efterlade sin bolig, sine venner mm. tilbage.

Derfor gav det en meget sløv start og kun ca. 14% af de medarbejdere der fik tilbuddet om at flytte ud i landet tog imod det. Det betyder store kompetence tab – det betyder ikke kun kompetence tab internt i den pågældende styrelse, men også den risiko at medarbejderne rent faktisk valgte job udenfor systemet.

De penge der var sat af til udflytningerne var i første omgang ca. 400 mio. kr. men det har vist sig at koste meget, meget mere.

I tillæg til det har det også vist sig at sygefraværet i de omfattede og berørte styrelser er ramt af fremgang i sygefraværet – et tegn på at motivationen måske er dalende. I visse tilfælde er det steget med mere end 50% fra et i forvejen højt niveau sammenlignet med det private erhverv.

Nu har regeringen altså igen valgt at tage hul på en ny pulje af flytninger og det sker uden at have lavet en grundig evaluering af første bølgen på de ca. 3.900 der er flyttet eller i gang med at blive flyttet.

Jeg syntes vi mangler en grundig evaluering af flere elementer inden der tages hul på næste bølge. En evaluering der bør give os borgere en tryghed omkring at beslutninger er rigtig – selv om jeg er stærk modstander heraf.

Evalueringen bør indeholde flere elementer:

Af de planlagte arbejdspladser til udflytningen – hvor mange var der tale om og hvor mange er rent faktisk flyttet ud? (pr. styrelse og område)

-Er der ændret i de oprindelige planer for den enkelte arbejdsplads – altså hvor man har været nødsaget til at droppe en udflytning fordi det vil være forbundet med alt for store kompetencetab og eller omkostninger?

-Hvor mange opsigelser er der kommet i de berørte styrelser?

-Hvordan ser anciennitet ud i de berørte styrelser før og nu? – er der sket (kompetence tab)

-Hvor mange i de berørte styrelser har valgt at flytte deres adresse og familie?

-Hvordan ser jobsituationen og beskæftigelsen ud for de familie medlemmer og ægte fæller der har valgt at flytte med ud?

-Hvor mange i de berørte styrelser har valgt at pendle?

-Hvad er de første vurderinger af hvor meget rejsetid de udflyttede medarbejdere nu bruger for at holde møder og konferencer i København og statsadministrationen? – Altså en indirekte måling af effektiv arbejdstid.

-Hvad var budgettet der var afsat til udflytningen og hvor mange penge er der rent faktisk brugt? – Der var afsat 400 mio. kr. i 2017 og på Finansloven kan man læse at der nu er afsat 150 mio. kr. i 2018.

 

Ingen tvivl om de modtager kommuner er meget glade for at få de nye arbejdspladser placeret netop hos dem – men er det en klog beslutning samlet set.? Det er et stort spørgsmål.

Tænker bare og ønsker alle en god weekend.

Henrik Busch

www.buschonboard.dk

6. oktober 2017