Afsporet klimadebat!

Klimadebatten er da kørt helt af sporet!!!….tænk hvor meget opmærksomhed folks spisevaner og kødindtag har fået de seneste 3 uger. At tro vi kan redde hele jorden ved at spise mindre kød er totalt ude i hampen. Det vil bidrage men i en meget lille grad. Næh det er i stedet stadig afbrændning af olie og gas der er den altoverskyggende synder. Tro ikke på at en kødfri dag eller mere om ugen løser problemerne. Vi skal måske genoplive nogle af de tiltag befolkningen blev “tvunget til” under energikrisen i 1972. Sluk lyset der hvor du ikke opholder dig – sæt vaske- og opvaskemaskinen til at køre om natten og ikke mellem 17 og 22 hvor strømforbruget er størst. Har du den rette opvarmning af din bolig – væk med brændeovenen. Kør bil med omtanke og tag naboen eller kollegaen med på turen – vi skal dog ikke genopfinde “Bilfri Søndag”. Hvad med det offentlige? – er alle offentlige bygninger gennemgået med en tættekam for optimering af energien. Stiller vi krav om at de busser og øvrige kollektive transport skal ske i miljøvenlige køretøjer?….osv osv… her lidt inspiration fra dengang https://www.sa.dk/da/moed-danmarks-historie/historier-fra-arkivet/danskerne-skruede-varmen/ Lad os få sporet debatten ind på noget der batter og husk så også at vi i Danmark faktisk er laaaangt fremme målt på internationalt plan….og det hjælper altså ikke at vi igen igen…gør det rigtige hvis ikke omverdenen også følger med…Længe leve miljøet….god weekend.!!!

Henrik Busch

20. oktober 2018

www.buschonboard.dk

Hvad gør du når du ikke gør noget?

Vores dronning sagde i sin nytårstale at vi danskere også skulle ”gøre noget unyttigt” en sætning som mange har taget til sig og brugt som alibi for også at stoppe op i en travl hverdag og komme ud af det berømte ”hamsterhjul”.

Men hvad gør du så – når du ikke gør noget? – det er vel spørgsmålet. Giver du dine omgivelser en tiltrængt ro fra en hektisk og krævende chef, kollega eller ægtefælle – eller stresser du dem eller i virkeligheden dig selv over at ”Spilde tiden”. Det ikke at gøre noget kan hedde, afstresning, afslapning, ro på hverdagen og tilværelsen – eller tid til eftertanke. Hvornår har du sidst givet dig selv tid og ro til at tænke dig om over lige præcis hvor du er i livet – om du trives med det du gør, dit liv og din situation. Det at tage ansvar for sit eget liv – før andre gør det er super vigtigt.

Tager du dig tid til denne refleksion kan det være du bliver forvirret, bange eller måske i bedste fald afklaret om hvor du er og hvad du skal. Gør det – tag dig tid til det – invester en formiddag, en eftermiddag, en aften eller en gåtur og tænk over livet – dit liv!

God tur!

Henrik Busch

www.buschonboard.dk

16. oktober 2018

Politiker lede!!!

Minister og politiker lede!
Tænk hvad vi her på sociale medier kan læse om politikere der kommer i modvind, laver dårlige beslutninger – eller ingen beslutninger, misbruger magten, eller får rent ud sagt “Lorte sager” på deres bord serveret af andre eller forgængerne. Når man overtager en politisk stol eller taburet – det kan være som borgmester på et rådhus eller minister i en regering – eller “bare en af de 179 pladser i Folketinget”.
På det private arbejdsmarked sker det ofte at når nye ledere, direktører eller en ny bestyrelse træder ind af døren – sker der en evaluering og senere en justering af organisationen. Det er helt, helt almindeligt i det private. Det sker sjældent i det offentlige system hvor det jeg tillader mig at kalde betonlaget forbliver. Hvad er så betonlaget? – Jo det er hele embedsværket – den solide motor der ved alt og kører forretningen i dagligdagen. Selve politikeren om det er en borgmester eller en minister har ikke så meget at skulle have sagt. De kan sætte retning – men betonlaget sikrer at der ikke køres for langt ud over striberne -vi ved bedre og vi skal ikke have for mange ændringer.
Som nyvalgt politiker er det som at køre Veteranbilerne i Tivoli. Man sidder og drejer på rattet og tror man styrer hele molevitten – mens alt kører efter en snor og man ret beset ikke bestemmer ret meget.
De stærkeste politikere kalder når de tiltræder deres topembedsmænd ind og siger at jeg vil kende til alle de sager vi har kørende og som kan give mig problemer – selv dem jeg kan tørre af på andre og tidligere i mit embede. De færreste sager kommer frem – netop fordi embedsvællet beskytter og altid har beskyttet sine Politiske frontfigurer i dyb loyalitet.
Men når sagerne så alligevel hagler ind – så er det faktisk illoyalitet. Vi ser alt for ofte sager der burde været kommet frem i lyset langt før det sker. Pressen er liderlige med at finde hullerne i osten og gribe politikere i dårlige sager eller mistænkelige forhold og denne verden er transparent så tro mig du kan ikke gemme dig.
Har vi det rette system? – er det klogt at have et “Betonlag” i det offentlige system hvor det kun er kransekagefiguren der skiftes?
Blot en tanke!
H.B.
Henrik Busch
www.buschonboard.dk
12. oktober 2018

God dag og velkommen til udenlandsk arbejdskraft!!!

Regeringen har spillet ud med forslag om at sikre en hurtigere optagelse af nye udenlandske medarbejdere og talenter til danske virksomheder. Det er fordi der rent faktisk lige nu er så store flaskehalse i visse industrier og virksomheder at man kan frygte at der i modsat fald kan ske udflytning af arbejdspladser fra Danmark til udlandet. Oppositionen og DF – samt ikke mindst fagforeningerne har IKKE fattet at det ikke drejer sig om flygtninge og indvandrere – men talenter, nørder, specialister og andre der kan bidrage til at vi kan fortsætte den vækst der lige nu pågår i danske virksomheder.

Det er folk der kommer med det direkte formål at løse en opgave i kortere eller længere tid i vores virksomheder. Det er folk der kan forsørge sig selv og ikke ligger samfundet og systemet til last. Dem skal vi have mulighed for hurtigere at integrere og optage.

Ser at visse fagforbund er ude med stærke reklamer om at vi skal have de arbejdsløse danskere i job før vi byder udenlandsk arbejdskraft velkommen. Det giver naturligvis god mening HVIS vi kan. Men ofte drejer det sig om højtuddannede folk der mangles, mens dem som fagforeningerne, bla. 3F slås for ikke nødvendigvis er dem der “stjæles” job fra med de tungere folk der kan og skal trækkes til landet for at løfte den akutte opgave vi har i virksomhederne.

Jeg spørger derfor – hvad gør fagforeningerne for de arbejdsløse? Er de klar til at lempe krav – være mere proaktive og fleksible når der skal optages folk med lavere uddannelser eller ufaglærte? Vi har 30.000 arbejdsløse i Københavns Kommune – heraf 6.000 Akademikere. Skulle vi ikke målrettet søge at hjælpe dem godt videre i tillæg til at de virksomheder som ikke kan rekruttere de talenter de skal bruge i den danske arbejdsstyrke kan hente dem fra udlandet.

En anden stor problemstilling er at vores medarbejdere ikke er så mobile og fleksible hvis jobbet ligger for langt fra hjemmet. Det kunne vi også tilskynde med modeller der lemper deres transportomkostninger – blot som et eksempel.

Vi skal glæde os over den vækst der er lige nu – det kan snart gå den anden vej igen og en ny krise kan komme i halen på BREXIT eller Handelskrigene – sidstnævnte – den mellem USA og Kina kan faktisk vise sig at være en ny mulighed for danske virksomheder.

Lad os nu stå sammen på begge fløje i Folketinget og se dette som muligheder for at styrke dansk industri, eksport, innovation og udvikling. Jeg er klar til at sige velkommen – enten med håndtryk eller en krammer – Er du???

Henrik Busch

www.buschonboard.dk

12. oktober 2018

Lean i det offentlige – er det et nyt ministerium?

Når man som jeg har dialog med det offentlige Danmark flere gange om ugen kan det undre en at svarprocenterne og ikke mindst svartiden og de automatiske svar som “tak for din mail” er så forskellig.

Når man skriver til offentlige myndigheder, politikere, ministerier, kommuner, styrelser og regioner i det hele taget så er kvaliteten af det man får tilbage meget, meget forskellige. Det er alt for at kvittere for at have modtaget til at give besked om at vi har travlt lige nu eller at der kan forventes svar i løbet af 4 uger. Sidstnævnte er jo ikke så godt hvis ens henvendelse er AKUT – tænker jeg.

Når vi ved at sagsbehandlingstiderne lige nu aktuelt i Københavns Kommune er angrebet får det også mine tanker i retning af om vi er lean nok i at behandle borgerhenvendelser, byggeansøgninger og andre forhold der holder ting i stå for mulig positiv forandring. Det er kun et eksempel. Sagsbehandlingstiden i Klagenævnet er op til 6 måneder og efter flytningen af Klagenævnet til Viborg hvor kun 7 ud af ca. 70 medarbejdere valgte at flytte med fra København til Viborg er der et kæmpe efterslæb.

Vi kunne med en simpel plan og målsætning oppefra sikre at alle offentlige myndigheder skal svare og behandle henvendelser indenfor rimelig tid. NU kender jeg til det at søge aktindsigt – noget myndighederne hader for så SKAL de svare indenfor 7 arbejdsdage – men det kort føler jeg mig nødsaget til at trække hvis min henvendelse drejer sig om at bevare job i en virksomhed eller afhjælpe en forespørgsel eller godkendelse der hvis ikke den behandles i tide kan betyde lukning af et selskab.

Når man angriber skal man også komme med løsningsforslag. Mit forslag er at der oprettes et Lean og forenklings ministerium der klart har det formål at mindske bureaukratiet og fremme svar tiderne ud fra nogle aftaler der indgås med alle offentlige myndigheder at de bliver holdt oppe på og skal efterleve. Det vil være en del af deres KPI og succes kriterier at de svarer folk hurtigt, korrekt og at sagerne fremme bedst og hurtigst muligt uden dog at gå på kompromis med kvaliteten. Den nye funktion skal kunne agere på tværs af alle Ministerier – have adgang til at optimere svar og behandlingstider i Regioner og Kommuner og rådgive om hvordan man gør det bedst muligt set ud fra en kundevinkel – en borger/bruger vinkel.

Titlen kunne også være et service ministerium – formålet er KLART at give borgerne og virksomhederne en bedre service og en mere ensartet behandling som slet, slet ikke er tilfældet i dag.

Jeg udarbejder meget gerne et kommissorium som kan danne en ny ministerpost efter næste valg – men kravene vil blive benhårde overfor de offentlige myndigheder som skal love svartider, gøre deres arbejde bedre og hurtigere og selektivt naturligvis kunne skelne hvad er væsentligt og hvad kan godt vente.

Hvis du også ville et bedre og mere effektivt offentligt system alle steder og være med til at begrænse spild, unødig ventetid og frustartioner så del gerne dette opslag. Det er tænkt i en god mening og med baggrund i erfaringer fra mange frustrede borger og virksomheder.

Hvis det offentlige Danmark skal fremstå i verdensklasse – så er det her en del af det.

Henrik Busch

 

www.buschonboard.dk

25. september 2018

 

Verdens Dyreste Skilsmisse

Nu har EU politikken aldrig rigtig sagt os noget – kun når det rammer noget omkring f.eks. sikkerhed. Det at være en del af noget større betyder faktisk mere end man regner med og et lille og ret velfungerende land som Danmark kunne måske godt tro at vi kunne undvære dette fællesskab – men NEJ. Fordelene ved at være med er langt større end ulemperne. Det vil England også sande til næste år. Ikke kun koster det kassen at forlade fællesskabet, men de fordele man indtil da har haft forsvinder og ikke nødvendigvis opvejes af “friheden” uden for EU. BREXIT er og bliver den dyreste skilsmisse nogensinde – og hvis Briterne kunne vælge om i dag – ville de IKKE forlade EU…..der ville ikke være flertal for det – tro mig!!!

Lige nu viser analyser at kun 28% af danskerne ville forlade EU mod tidligere 37%. Danskerne er kloge folk og jeg er sikker på at erfaringerne for England bliver enorme og dem vil vi skulle lære af.

Der er valg til EU parlamentet slut maj næste år. Der er det vigtigt at du stemmer hvis du vil brokke dig eller rose EU – dem som ikke stemmer til valget har som bekendt ikke taget medansvar – efter min mening.

Et land som Danmark ville i dag ikke kunne have så godt et samfund hvis ikke det var fordi vi var en del af EU. Omvendt gror træerne ikke ind i himlen så derfor må vi gøre hvad vi kan for at påvirke de politikere der taler vores stemme i Parlamentet. Det bliver et nyt hold efter valget i maj – måske et endnu stærkere hold – netop fordi England er ude.

Held og lykke England – tror først tømmermændede viser sig i årene der kommer.

H.B.

www.buschonboard.dk

24. september 2018

Gi´ mig et kram – eller et håndtryk!

Hold da op hvor de danske dyder og almindelige høflighedsregler er sat på spidsen den seneste tid. Regeringen lovgiver om omkring at der skal gives hånd når vi optager nye borgere i landet – Lokal politikere tager afstand fra dette ønske eller krav og vender sig iøvrigt imod det at give en krammer – noget som er blevet meget dansk mange steder.

Først og fremmest er det trist at vi skal lovgive om det at give hånd og blive optaget i vores samfund. Det burde være en HELT almindelig del af det at blive en del af os og i respekt for den måde vi er opdraget på og den måde vi også i høflighed tager imod og siger farvel til hinanden. Dem som ikke vil følge blot helt almindelige danske normer – bør måske overveje om de er det rigtige sted.

Det at give krammere er noget vi gennem de seneste årtier har taget til os især sydfra. Vi har set store statsmænd ikke kun kramme men også kysse hinanden. Det er grænseoverskridende for mange og man ser det selv i festligt lag når folk kommer til receptioner, fødselsdage, bryllupper og andet – mange har en kejtet måde at give et kram på og det lyser ud af dem at de ikke bryder sig om det. En “kunstig krammer” er ingen krammer. Bare det at give hånd og præsentere sig selv overfra andre er for mange meget svært – og bør trænes!

Man kan undgå krammere – hvis man vil. Man kan i god tid stikke hånden frem og så er det ikke lige så let at omfavne som hvis man blot gik tæt imod hiananden og lod modparten tage initiativet til en krammer. Vil man ikke en gang give hånd ja så bliver det sgu´ svært.

Hvad vil man opnå med en krammer? – Personligt vise at jeg holder af det andet menneske – er glad for at se dig – har måske savnet vedkommende og evt. udtrykke varme og glæde.

Så kommer det at mænd krammer mænd – ja det går da nok. I går aftes blev jeg krammet af restaurantchefen på Marienlyst – En Italiensk mand jeg ikke har set meget, meget længe, men som viste sin glæde ved at se mig og min hustru i restauranten. Det er ikke fremmed for mig overhovedet at uddele eller modtage krammere og jeg syntes det er fedt når man i den overfladiske verden viser blot en lille smule interesse og omsorg for andre mennesker.

Det må ikke virke påtaget og kejtet – så er formålet nærmest ligegyldigt.

I de seneste dages debat om krammeri på arbejdspladsen skal man også huske på at man ikke nødvendigvis skal kramme hinanden hver dag – men måske byde en tilbage på arbejde med et kram efter lang tids sygdom, ferie orlov eller andet – der viser at man er glad for han/hun er tilbage. Det kalder jeg almindelige høflighed og oprigtig omsorg.

Vi mennesker har brug for hinanden – vi mennesker skylder hinanden omsorg og opmærksomhed. Derfor er et håndtryk det mindste man give – derfor er et godt kram vigtigt og betyder mere end du umiddelbart tror. Vælg dine kram med omhu – udbyd dine kram til “alle” – så skal du bare se hvordan det hele går meget bedre – og så er smilet jo næsten det bedste man kan sende i tilgift.

Super krammer herfra til ALLE.

God søndag.

Henrik Busch

www.buschonboard.dk

23. september 2018

Hold din kæft og pas dit arbejde!!!

Måske en lidt provokerende tilgang – men mange virksomhedsledere og ledere generelt mødes hver dag med nye krav, ønsker og udfordringer fra medarbejderne der konstant finder på ting de gerne vil have ændret i virksomheden – lavet op på af rutiner eller blot små-klager over.

Alle virksomheder skal udvikle sig og forandres. Alle ledere skal lytte til deres medarbejdere og via dem få gode ideer i den anledning. Men jeg møder også mange ledere som siger: “Kunne de ikke bare holde kæft og passe deres arbejde”.

Når det går godt på virksomhederne og presset på økonomi og vækst ikke er så stort “opfindes” der nye ønsker og krav til alle mulige og umulige ting – som “Det må vi også have indført” – “Det har de også fået over på den anden side af gaden hos xx” osv. osv. I en opgangstid bliver mange mere krævende ift. hvad deres virksomhed skal gøre for dem og flere af de ting der blev sparet væk under krisen af goder, ordninger og andre ting vender lige så stille tilbage og “sniges ind” under at det vil fremme arbejdsklimaet og trivslen hvis bare vi fik, frokostordningen tilbage, morgenmad hver morgen, fredagsbaren, rygepauserne osv. osv.

Måske er det blot en naturlig reaktion, men er det det som i virkeligheden gør at medarbejderne trives? Jeg spørger bare – Hvad er det vigtigste for medarbejderne i virksomheden?

Mon ikke det er et godt job med en rimelig løn, god synlig ledelse – et jobindhold der gør mig glad som medarbejder og gode kolleger der kommer før mange andre ting. Når de ting er på plads kan man da godt se om der kan hældes lidt “Sukker” på med øvrige goder – netop fordi presset på at få de rette medarbejdere er enorm stor for tiden.

Jeg er sikker på at der går ledere rundt som med påtaget miner smiler og lytter til alle de gode ideer – men inderst inde tænker: “Hold nu kæft og pas dit arbejde”. Det er ikke alt der kan og skal forandres og livet bliver ikke altid bedre fordi frokostordningen eller andre af den slags ting bliver løftet – det må være de fundamentale ting der skaber en god arbejdsplads.

Man kender det godt selv – der er folk der går rundt og mukker i krogene og spreder den negative stemning i stedet for at glæde sig over hverdagens små ting – men altid finder hullerne i osten. “Hvis bare ledelsen gjorde sådan og sådan – ville alt blive bedre”.

Et åbent og ærligt klima, hvor man kan tale om tingene på en mere direkte måde og ikke gå og putte med problemerne skaber en god arbejdsplads – lad os starte der og så hælder vi “Sukker” på.

Lad os glæde os over at være med til at skabe gode resultater – at vi trods alt har et arbejde og forhåbentlig gode kolleger og en god chef. Kan vi ikke det – skal vi måske kikke ind i os selv og beslutte om vi er der hvor vi skal være i livet.

Rigtig god weekend.

Henrik Busch

www.buschonboard.dk

21.september 2018

1 milliard jobs forsvinder!!!

Forskere vurderer at ca. 1 milliard jobs forsvinder inden 2028 – altså om ti år.

Det lyder meget voldsomt at det mange gør i dag ikke er et job i “morgen”. I 2028 er vi måske mere end 9 milliarder mennesker altså en vækst på mellem 1,5 og 2,0 milliarder.

Hvorfor forsvinder de job vi kender i dag?

Det gør de fordi digitaliseringen, robotsamfundet og nye teknologiske muligheder åbner op for det.

Vi skal ikke længere betjenes i supermarkedet af en kassemedarbejder – vi tager vores varer og går igen – alt er elektronisk overvåget og du er scannet. Det kun HVIS du handler i fysiske butikker og ikke får dine varer leveret direkte hjem – fordi dit køleskab eller andet selv har bestilt det du mangler. Det intelligente hjem er tættere på os end du/vi tror.

Medarbejderen i den anden ende ved telefonservicen for en virksomhed er en robot. En robot som kan tale dit sprog og som du ikke kan afkode om er et rigtigt menneske.

Databehandling af så kedelige ting som fakturering, registrering og andet automatiseres og flowet af informationer flyder uden brug af mennesker. Vi skal kun reagere på afvigelser og ikke på ALT.

Vi sætter os i en bus eller en taxa som er selvkørende og ikke bemandet men leder os til bestemmelsesstedet trygt og sikkert og til tiden.

Vi ordner selv flere og flere ting via de digitale muligheder som samfundet stiller til rådighed. Danmark er det samfund i verden der er længst fremme digitalt med Netborger, Nem-Id og andre offentlige systemer der gør at vi ikke skal trække ressourcer ment som fysiske ressourcer i Borgerservice på kontorerne osv.

Digitaliseringen betyder også at de såkaldte “Varme hænder” kan dirigeres herhen hvor der er behov for dem. Hvorfor skal en ældre besøges som IKKE har behov for det – men hvor aftaleskemaet siger at vi skal kikke forbi. Det frogiver kræfter til dem som så virkelig har behov.

Vores biler og andet udstyr overvåges og producenten ved hvornår der er behov for indsats og service.

Vi kan genkendes via kamera – vi kan findes når vi bliver væk – vi kan være bedst muligt forberedt til møder og forhandlinger fordi vi VED ALT. Skal vi vide alt?

BIG DATA er er det nye sort – nej Micro Date er det nye sort. Vi vælter os i data, men dem der forstår at omsætte Big Data til Micro Data og  det er vinderne.

Hvordan bruger du dine data? Hvem kikker på dem og omsætter dem til kommercielle handlinger?

Tilbage til fremtiden – Hvad skal den milliard mennesker så lave i 2028?

Tænk over mulighederne – Tænk på en helt anden verden – giv mig dit bud på det.

Tak.

Henrik Busch

17/9 2018

www.buschonboard.dk

 

BIG DATA eller MICRO DATA

Verden har aldrig haft så meget viden og så mange informationer som vi har i dag. Digitaliseringen har gjort det muligt at vide “alt om alle”. Vores handel på internettet, i detailhandelen i øvrigt, vores rejser, vores bilkørsel, vores mobiltelefon og de mange app´s vi har givet lov til at underholde os eller opdatere os. Ansigts genkendelse er det næste SORT. Vores søgninger og adfærd på nettet og delinger på sociale medier gør at der er så meget data i verden så intelligente computere og algoritmer kan forudse mange flere ting end før.

At det skræmmende? Nej egentlig ikke hvis vi ellers opfører os ordentligt. Vi kan i visse tilfælde begrænse det hvis vi vil, men ofte accepterer vi jo at være en del af det on-line samfund som vi også skal huske at nyde.

Disse BIG DATA er guld værd for de salgskanaler som WEB shops, for BRANDs der vil målrette deres markedsføring eller sågar produktion direkte til slutbrugeren så der undgås spild i værdikæden – undgår overproduktion – men målretter ydelserne direkte til dig som forbruger NÅR du har brug for det.

Forleden lyttede vi til indlæg fra retail eksperter der kom med deres bud på hvordan markedet forandres og er blevet forandret. Specielt er der fokus på dagligvarehandlen fordi volumen er stor, behovet for at købe friske varer ofte gør det til interessante cases. Vi ved at Amazon Go´s testbutik blot er et eksempel på hvordan du kan handle på en helt ny måde – godt nok stadig i en fysisk butik – men omgivet af elektronik der gør du bare går ind og henter de varer du skal bruge og går igen – uden en egentlig kassedisk.

Dagligvarehandlen tænkes opdelt på flere niveauer. De varer som du gerne vil se, røre ved og blive inspireret til at købe til din dagligehusholdning og madlavning. Nemlig.Com og andre har jo lavet et koncept som læner sig op af det.

Stærkest bliver det når de kedelige basis varer som toiletpapir, vaskemidler, og andre varer som bare skal være i skabet når vi har brug for det, bliver sat i system. Når ens intelligente hjem ved at beholdningen af de mere kedelige basis varer når et vist punkt ja så genbestilles det så du aldrig løber tør. Du har på forhånd udvalgt dine favoritmærker eller MÆRKET og så skal du ikke tænke mere på det, indtil du bliver skuffet eller får anbefalet et andet produkt. Mange ville elske at være fri for at handle ofte de tunge og besværlige varer ind – de skal bare stå på dørmåtten før vi selv aner vi har brug for det.

For år tilbage blev vi præsenteret for det intelligente køleskab som selv fulgte med i hvilke produkter der begyndte at blive lavvande i og som så satte det på den elektroniske indkøbs seddel.

Bliver vores indkøbsvarer forandret – ja det gør de og det er de allerede.

Vi tudes ørerne fulde af nu kommer Amazon – også til Skandinavien og lille Danmark (de er her) De vil om nogen ændre på vores måde at handle ind på. De vil i den grad ændre magtfordelingen mellem dem selv og de mærkevare producenter der poster milliarder i BRANDING. Amazon vil have data som gør at de kan blive de bedste indkøbere, de bedste forhandlere og i visse tilfælde de bedste til at kopiere produkter og lancere dem som deres egne private labels. Spændende og skræmmende.

Alt sammen er styret af BIG DATA og ikke mavefornemmelser og indkøbernes intuition – det i sig selv er en stor – nej en kæmpe forandring. BIG DATA er ikke skræmmende i sig selv – men det nye er MICRO DATA – nemlig de data der er intelligent bearbejdet og trukket ud af big data og omsat til data man kan beslutte og agere ud fra. Micro Data og den rette behandling af Big Data er fremtiden. Vi kan kvæle hinanden med tal, statistik, trafikoplysninger på nettet mv. men de tal som er bearbejdet og omsættes til noget kommercielt er meget værd.

Vi taler meget om Amazon – men vi glemmer en anden spiller fra Øst, nemlig Alibaba. https://www.alibaba.com/  Den store kineser kommer med raketfart og allerede nu har de over 550 millioner daglige brugere – kunder. Har de meget viden? Har de meget data? – ja det har de og det er som sagt guld værd i forhandlinger med producenterne. Visse dagligvarekæder i Kina har mistet 30% af deres omsætning i de fysiske butikker fordi handlen er flyttet til nettet og at forbrugerne får varerne leveret på hjemmeadressen eller sågar på kontoret.

Din arbejdsplads kunne blive første step på vejen. Man kunne tænke sig at store virksomheder fik daglige leverancer af dine varer til kontoret så de står klar når du skal hjem. Måske de indgik et samarbejde med en on-line leverandør som Amazon eller Alibaba og det blev et personalegode at man også har den service på arbejdspladsen.

Next step er naturligvis en sikker hjemmeleverance til din dørmåtte eller i dit udvendige modtagerskab der også kan håndtere frost og køl. Tænker der kunne være forretning i et koncept til det også.

Alt i alt en spændende verden vi bevæger os i. Vi skal være åbne overfor de nye muligheder data giver vores omgivelser til at servicere os – vi skal være årvågne overfor de data som kan blive misbrugt af kriminelle. Vi skal være påpasselige med vores datasikkerhed – men ikke lukke os totalt inde.

Held og lykke i fremtiden – held og lykke MED fremtiden!!!

Henrik Busch

8. september 2018

www.buschonboard.dk