Danmarks Radio – Når hovedet er større end kroppen!!!

Den forestående medieaftale som regeringen har lagt frem er omfattende ift. den kuvøse DR indtil nu har levet i og fungeret indenfor. Generaldirektøren udtaler sig til pressen:

“773 mio. kr. er rigtig mange penge, og det vil få store konsekvenser”

http://borsen.dk/nyheder/politik/artikel/1/360049/generaldirektoer_maria_roerbye_roenn_773_mio_kr_er_rigtig_mange_penge_og_det_vil_faa_store_konsekvenser.html#cxrecs_s

JA det vil det!! og JA det skal det. Alt for længe har man levet sit eget liv uden den store konkurrence på driften af virksomheden eller institutionen som jeg vælger at kalde DR. DR har IKKE set fremtiden komme og ordet “Disrouption” har nok ikke været drøftet på direktionsgangene og i bestyrelseslokalet.

Generaldirektøren  er en super skarp kvinde med en solid juridisk baggrund – som man kun kan have respekt for – men det forretningsmæssige gen i en medie virksomhed som er så politisk styret både på de eksterne linjer men især på de interne linjer hvor journalisterne og organisationerne “bestemmer meget” mangler tilsyneladende. Alene titlen “Generaldirektør” siger vel alt at vi i en moderne tid ikke har en Administrerende Direktør – men en general!

Medierne har været meget efter aflønningerne i DR på top niveau – det vil jeg slet ikke forholde mig til – DR er en meget stor og kompleks virksomhed på størrelse med mange store danske virksomheder generelt. Hvis Maria kan lægge en ny plan ud fra medieforliget OG gennemføre den fortjener hun og teamet enhver krone de tjener.

Emnet omkring fyringer, angreb på kulturen og det at DR er en Public Service institution som skal sikre et vist niveau af oplysning til borgerne er altid gode emner i pressen og kan sætte enhver ting i stå. Det er vigtigt at DR fornyer sig – ellers er må man forudse en “POSTNORD” – hvor kunderne svigter eller flygter over til andre kanaler. Jeg nævnte tidligere at de ikke har haft konkurrence på driften og med det mener jeg at få kikket dybt i hvad “kunderne” (lyttere og seere) vil have i en moderne tid. Ingen tvivl om at DR er udfordret konkurrencemæssigt at de mange 100 kanaler vi har tilgang til og at vi kan se det vi vil hvornår vi vil.

Det er min overbevisning af DR har tilgang til så mange data (BIG DATA) om deres lyttere og seere at de måske drukner i viden som ikke nødvendigvis omsættes til konkrete kommercielle handlinger som vurderes ud fra hvad “kunderne” vil have. Jeg tror at DR ved meget om sine lyttere og seere men kunne man ikke lave en oversigt der viser hvor mange seere og lyttere der er pr. program flade og pr. TV-program. Mere for at vurdere om investeringen er værd at gøre nu og i fremtiden.

Mange kanaler er fyldt med genudsendelser – dejligt ind i mellem at se en gammel serie igen – men det kan også blive for meget. Huset på Christianshavn som snart er 40 år gammel kører året rundt blot som eksempel og mange af de andre programmer er genudsendelser på genudsendelser.

Klart at DR og medarbejderne elsker at lave nye serier og nye programmer og visse af dem er blevet kæmpe successer – det skal vi huske at rose for. Der er meget godt imellem.

DR skal ud af deres spændetrøje hvor de skal opfylde dele af den folkelige oplysning noget som TV 2 jo ikke er underlagt – det giver en skævvridning i konkurrencen. Håber at det er en del af medieforliget at tøjlerne løsnes lidt ift. det indholdsmæssige.

Det er ikke lykkes mig at få indsigt i hvad DR (og TV2) bruger af penge på f.eks. vejrudsigten, men det er mit indtryk at der bruges et meget stort to-sifret million beløb på hvert år at underholde os med hvordan vejret bliver. Der stiller på begge de anførte kanaler nye vejrprofeter op gang på gang og man har indtryk af at vejr redaktionerne fylder ret meget – uden at vejret bliver væsentligt bedre :).

Formidlingen af vejret er blevet til et show. Siden den hedengangne Voldborg i striktrøjerne satte scenen har det udviklet sig til netop et show. Det er jo i virkeligheden en videreformidling af data der indsamles via DMI og YR – det danske og norske meteorologiske institutter og som folk i dag ofte trækker via en app. Men HVER time nærmest døgnet rundt får vi lige et vejr indslag – er det nødvendigt ? Og hvad koster det?

Jeg har den dybeste respekt for at den opgave DR sættes på nu IKKE er en let opgave. Mest af alt fordi kulturen i organisationen ikke har været så dybe besparelser nogen sinde og det bliver en krig at få formidlet internt i virksomheden, mens visse politikere på Christiansborg også vil heppe og sige det IKKE kan lade sig gøre.

Der vil sikkert blive kaldt et hav af konsulenter ind til at se på opgaven om at finde de 773 millioner kroner – tænker jeg – en reaktion der ofte sker når man i det offentlige “tvinges” eller motiveres til at skulle optimere driften – Det offentlige bruger på den anden side af 30 mia. kroner på konsulenter årligt – så mon ikke der også skal bruges lidt her?

Det kan lade sig gøre – hvis viljen er der! DR har ikke på det driftmæssige som jeg ser det haft en brændeden platform – det får de nu og derfor bliver det spændende at følge når Generalen går forrest i kampen.

Held og lykke – det bliver et blodigt slag på ord, politik, retorik og organisatorisk – Sørg for vi ender med at der er balancen mellem hovedet og kroppen.

Henrik Busch 17. marts 2018

www.buschonbaord.dk

Kollektiv transport i Danmark anno 2018

Den tidligere regering under ledelse af Helle Thorning Schmidt blev bla. valgt på at den kollektive transport skulle blive bedre og billigere. Vi så store reklamekampagner med Villy Søvndal i spidsen for dette budskab. Da den dengang nyvalgte regering trådte ud af “Det sorte tårn” og efter 2-3 uger kom med deres regeringsgrundlag var der ca. 90 punkter der skulle være en del af den nye regerings strategi. Et af punkterne var Betalingsringen som vi heldigvis kunne modvirke blev en realitet. Forudsætningen for en betalingsring omkring København var og er ikke til stede. Den væsentligste forudsætning for at få flere til at stille bilen er at den kollektive transport er effektiv, pålidelig og rimelig i pris. Derudover var der en lang, lang række andre forudsætninger som ikke var opfyldt for at få den “Ekstra Skat” i hus.

Et andet punkt var som sagt at prisen på den kollektive transport skulle blive billigere. Mindre end 6 uger efter regeringen trådte til ,måtte danskerne se priserne stige.

Vi har derfor ikke tillid til den kollektive transport længere. Den er utilstrækkelig, upålidelig og alt for dyr. Nu oplever vi at priserne på togbilletter er steget med 16% over de seneste år mens prisudviklingen kun har været 11%. Det til trods for at produktet ikke lever op til passagerernes forventninger og hvor det er ok at DSB kun leverer tog til tiden i ca. 86% af tiden.

Det ville klæde Transportministeren at tage kampen op med den opgave at få den kollektive transport til at fungere og leve op til den standard som bla. Metroen i København leverer.

Borgerne er afhængige af en effektiv og pålidelig transport – hvis de skal opgive bilen som en mere sikker vinder i dagligdagens planer. Så længe vi ikke har en sikkerhed for at kunne komme frem i det kollektive – ja så satser vi på det mere sikre.

Held og lykke.

Henrik Busch

marts 2018

Fremtiden er lige her!

FREMTIDEN ER LIGE HER!!!

Vi døjer hver dag med dagligdags problemer som ofte begrænser os fra at løfte blikket og kikke fremad. Spørgsmålet er også i en digital tid – hvor langt kan man reelt kikke frem med den enorme udvikling der sker. Det er svært at sige – men en ting er sikkert – helt sikkert – verden forandrer sig. Er DU klar til disse forandringer?

Lad mig ridse nogle fakta op.

Verdens befolkning vil frem mod 2023 øges til ca. 9 mia. mennesker ( i dag ca. 7,3 mia.) Årsagen til at vi ikke runder 10.0 mia. er at der er lavere fødselstal især i udviklingslandene som typisk har haft et meget højt fødselstal – modsvaret af at den gennemsnitlige levealder stiger på verdensplan. Det vil betyde at især det Afrikanske kontinent vil opleve en enorm vækst og vil være et fokus marked på flere områder, herunder investeringer.

Emigrationen og befolkningens bevægelses mellem lande og verdensdele skaber også forskydninger og vi må leve med at vi er One World – til en hvis grænse.

De for ti år udnævnte BRIK lande var et stort fokus område for hele verden. Kun Kina og til dels Indien har levet op til vækst forventningerne, mens det er bekendt ar Rusland og Brasilien fortsat halter gevaldigt bagud – måske pga. korruption og dårlig politisk ledelse.

Vores største byer i verden bliver større. I 1960 havde vi 2 byer der havde over 10 millioner indbyggere (New York og Tokyo) I 1990 var der 10 byer med mindst samme størrelse. I 2014 er der 28 byer over 10 mio. mennesker – altså en urbanisering der vil noget. I 2020 vil vi have ca. 30 byer over 10. mio. indbyggere heraf 6 byer i Afrika.

Middelklassen vokser overalt. Vi har oplevet at bla. Kina løfter sig og det sker i alle samtlige udviklingslande. Produktions miljøer flytter over grænserne og med det og et stigende forbrug løftes også lønningerne og velfærden i de pågældende lande. Sammenholdt med at store producenter gerne vil leve om til en god CSR politik betyder at kvaliteten i visse produktionsområder og på visse produktionssteder stiger og dermed også investeringerne i produktionsapparatet og sikkerheden for at du også på et lavere niveau kan opretholde kompetencer i et miljø hvor medarbejdernes loyalitet og dermed tilknytning til arbejdspladsen bevares.

Stigningen i andelen af middelklassen betyder også at forbruget stiger. Et køleskab, et tv, en mobiltelefon og andre af de hverdags ting vi som lever i de vestlige lande ser som en selvfølgelig. Det vil skabe en efterspørgsel som mange kan have glæde af. Middelklassen i USA og EU vil stå ”stille” – Der hvor stigningen ikke overraskende sker er i Indien hvor middelklassen frem mod 2030 20 dobles, Kina en 7 dobling og i Afrika en fordobling. På verdensplan stiger antallet af middelklassen fra ca. 1.8 mia. mennesker til ca. 4,7 mia.

Vi vil se en stigning i fokus på kvinder på det globale arbejdsmarked – med de udfordringer i løbet af karrieren det afstedkommer (barsel)

Politiske spændinger på verdensplan herunder lokale politiske issues er koncentreret omkring Rusland, Armenien, Sri Lanka, Venezuela og herefter en lang række afrikanske lande. Syrien og Mellemøsten er endvidere også på agendaen.

Terror kan rykke på mange af disse fakta – krige er ikke længere det store issue. De nye spændinger mellem øst og vest skal dog indtænkes.

Cyber Crime er et stigende problem – ingen kan vide sig sikre og netop denne form for kriminalitet har ingen grænser og er dermed global.

-Er din virksomhed lokal eller global?

-Er din virksomhed klar til digitaliseringen ( som har fuld fart på)?

-Hvor ser du truslerne?

-Kan du skaffe de rette ressourcer?

-Har du styr på den digitale terror trussel?

-Hvordan ser din virksomhed ud om 5 år – 10 år?

 

Blot en tanke.

Henrik Busch

 1. marts 2018

Det er ikke i orden!!!

I april sidste år var der en skræmmende udsendelse i TV hvor en medarbejder der arbejde hos McDonalds og havde skattekort faktisk arbejdede illegalt! Mit spørgsmål til politikerne var med det samme – “hvordan kan man få udstedt et skattekort når man er illegal indvandrer”? TV udsendelsen udstillede nærmest McDonlads som forbryderen og sagen var meget grotesk.

Min henendelse til flere politikere viste at de ikke var klar over problemet – Jeg skrev så til ministeriet som nu næsten 10 måneder efter sendte mig svar i dag. HVIS vi skal have tillid til systemet må vi have folk med hands on når der er en sag som den fjernsynet fremstillede og som HVER dag giver Politiet og andre myndigheder store, store udfordringer….det er efter min mening ikke i orden.

Håber der nu er kommet mere styr på det – men mon ikke TV2 samler op?

God onsdag.

 

H.B.

30. januar 2018

 

Kære Henrik

 

Tak for din henvendelse af den 3. april 2017, som Beskæftigelsesministeriet har oversendt til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

 

Ministeriet har noteret sig dine bemærkninger og synspunkter.

 

Generelt kan ministeriet oplyse, at det er arbejdsgiverens ansvar at sikre sig, at en udlænding har ret til at arbejde i Danmark. En arbejdsgiver skal herunder være opmærksom på, at en tredjelandsstatsborger kan have ret til at opholde sig i Danmark uden at have ret til at arbejde, ligesom der kan være begrænsninger i retten til at arbejde.

 

Der hviler dog også et stort ansvar på udlændingemyndighederne, der blandt andet skal stå til rådighed med den nødvendige vejledning. Udlændingemyndighederne yder en omfattende vejledningsindsats, både generelt og konkret, og har vedvarende fokus på, hvordan denne kan forbedres, således at virksomhederne har de bedst mulige forudsætninger for at overholde reglerne.

 

SKAT, politiet og udlændingemyndighederne er adskilte myndigheder. SKAT og politiet kontrollerer derfor ikke, om udenlandske medarbejdere arbejder i strid med deres opholds- og arbejdstilladelse, da denne kompetence lægger hos udlændingemyndighederne, som kan oplyse og vejlede om, hvorvidt et ansættelsesforhold ligger inden for rammerne af opholds- og arbejdstilladelsen.

 

Ministeriet kan også oplyse, at regeringen har et stort fokus på at hjælpe arbejdsgivere, så de ikke uforvarende overtræder udlændingeloven ved ansættelse af udenlandsk arbejdskraft. Det fremgår af finanslovsaftalen for 2018, at de sammen med Dansk Folkeparti er blevet enige om en række initiativer, herunder:

 

 • Adviseringsordningen, som eksisterer i dag, styrkes, hvorefter skattevæsenet orienterer arbejdsgivere om, at de skal huske at undersøge arbejdstilladelsen, når de trækker et skattekort på en udenlandsk medarbejder.
 • Desuden målrettes og løftes udlændingemyndighedernes og skattevæsenets eksisterende vejledningsindsats – især rettet mod arbejdsgivere, der har mange udenlandske ansatte.
 • Udlændingemyndighederne orienterer arbejdsgivere ved inddragelse, afslag på forlængelse eller konstatering af bortfald af arbejdstilladelser, også i tilfælde hvor arbejdstilla­delsen ikke er stedfæstet til en bestemt arbejdsgiver, hvilket vil lette virksomhedernes byrder med løbende at kontrollere arbejds- og opholdsgrundlag.

 

Ministeriet skal meget beklage den sene besvarelse af din henvendelse. Dette skyldes andre presserende opgaver i ministeriet.

 

 

 

Med venlig hilsen

Louise Vedel Ellborg
Fuldmægtig
Enheden for International Rekruttering
E-mail: int-rekrut@uim.dk

Udlændinge- og Integrationsministeriet

Departementet
Slotsholmsgade 10
1216 København K
Telefon: +45 61 98 40 00
E-mail: uim@uim.dk
www.uim.dk

 

P Pas på miljøet – udskriv kun denne e-mail, hvis det er nødvendigt.

 

 

 

 

Til: Karsten Hønge (SF) (karsten.honge@ft.dk), TV2 det er jeres Fader (tv2@tv2.dk), mattias.tesfaye@ft.dk (mattias.tesfaye@ft.dk), Ministeren (ministeren@bm.dk), Martin Henriksen (DF) (martin.henriksen@ft.dk), Finn Sørensen (EL) (Finn.S@ft.dk)
Fra: Henrik Busch (henrik@Buschonboard.dk)
Titel: Ny henvendelse fra Henrik Busch vedr. Illegal arbejdskraft
E-mailtitel: Illegal arbejdskraft
Sendt: 03-04-2017 13:29:25

 

UTROLIGT!!!…..nu står folketingets partier og politikere i kø for at få bugt med illegalt arbejde – efter det kom frem at McDonald har brugt en under- underleverandør der anvendte illegalt arbejde! – Som om at Illegalt arbejde er noget nyt – men uha nu skal vi da have billige politiske point på en sådan sag som helt og aldeles skyldes manglende politisk indsats i disse sager!!! Ansvaret ligger HELT og ALDELES på Christiansborg og hos Politiet og SKAT.
Jeg har været i dialog med politikere i weekenden der IKKE var bevidst om at man rent faktisk kan få et skattekort uagtet at du ikke har opholds- og arbejdstilladelse – så hvorfor har vi lige det hul??? – spørger bare.
At hænge McDonald ud på den måde og evt. også andre kendte virksomheder er alene populisme fra TV2´s side og giver naturligvis den opmærksomhed som et medie ønsker. TV 2 bør dog understrege at McDonald ikke har ansvaret i den nuværende form da de har andre til at udføre arbejdet og at de har “sikret” sig via kontrakten – som nu godt nok er overtrådt. Har man indgået en kontrakt er det den pågældende leverandør der alene har ansvaret for at have styr på sine medarbejdere og ansættelsesforhold.

 

At lave lov om at aftalerne skal kæde-forfølges er helt, helt hen i vejret. Hvis ikke får leveret det stykke arbejde man har betalt for indenfor den kontrakt man har og som foreskriver at landets (og EU) love skal overholdes så skal man ikke kunne forfølges med mindre man selv gør noget galt i forløbet. Tænk tanken til ende – med kædeansvaret. Skal jeg som borger eller forbruger spørge min renovationsarbejder der henter affald om han har orden i sine papirer, skal jeg spørge i supermarkedet om det samme osv. Osv. Skal vi ikke lige spise brød til inden der laves love og regler der får vidt rækkende konsekvenser for virksomheder der har styr på langt de fleste aftaler og hvor det glider fint.

 

I stedet bør I på Christiansborg kaste jer over det der i denne sag betyder noget – nemlig at få lukket hullet i systemet. (sort arbejde undtaget – men det kan hverken myndigheder eller kontraktholder gardere sig imod – uden kontrol) Er vi ikke nået relativ langt med håndværkerne eller er der fortsat sort arbejde og illegalt arbejde der også. Nu ser vi i den konkrete sag at det er rengøring – et område I selv har drøftet i årevis men som der åbenbart ikke er gjort noget ved.

 

Hvor er Politiet henne? I udsendelsen på TV 2 i torsdags så vi at 20-30 sov på et lille torv på Nørrebro og det var helt almindelig kendt. Politiet havde så været forbi og fik ryddet op den ene gang – nu er de vendt tilbage igen tænker jeg – man kunne starte med at ”stresse dem” som man nu også gør med banderne.

 

Stop med at tørre problemet af på virksomhederne – men tag selv ansvar.
Jeg er ikke tilhænger af illegal arbejdskraft men modstander af at politikerne ikke selv kan se at det er dem der har fejlet big time i årevis.

 

Held og lykke med jagten!!!

 

 

 

 

busch on board

 

Henrik Busch

Får de det de fortjener???

Vi klager over at vores politikere ikke leverer – er dygtige nok og har erhvervserfaring. Det sidste viser sammensætningen i den grad!!! Hvorfor kan vi ikke få erhvervsfolk ind i politik – folk med viden om hvad der virkelig foregår uden for murene – måske fordi aflønningen er for svag. Vi har en statsminister med ansvar for hele vores land – han får en god løn – vil nogen mene – men til sammenligning får en DR Direktør 2.0 mio. mere – uden at det skal afstedkomme misundelse eller kommentarer. Hvis man vil have professionelle erhvervsfolk i Folketinget så skal honoraret være herefter – Hvorfor skulle en topleder give afkald på sit gode job og løn for at sidde med 178 andre og blive svinet til hver dag – nogen endda med livvagter for at beskytte dem mod det de er valgt for og går ind for. Et liv overgivet til PET og hvor man ikke kan føre et almindeligt familie liv – TRIST! Enhedslistens Jean Thierry, er på banen med at visse tillæg burde afskaffes for Folketingsmedlemmerne – ja måske ikke det bedste forslag hvis man skal tiltrække professionelle folk. Nu er Enhedslisten også de mest hykleriske i Danmark. Med dette forslag viser det blot endnu en gang at man forsøger at fjeren fokus. Har Enhedslistens Top Borgmester Morten Kabell ikke lige forladt rådhuset med et eftervederlag på ca. 500.000 kr. og startet nyt job for 13 dage siden?? – det til trods for at formanden for partiet, Pernille Skipper, for et par år siden langede ud efter Carl Holst for at få dobbelt løn…ja …ja …ja…Hvis vi skal stå stærkere i konkurrencen med udlandet og vækste mere end vi gør (vi halter bag efter i Europa – selv om det går godt) så skal vi drive Danmark som en forretning og ikke en kolonihave – vi skal sikre at vores politikere får ro til at bruge den tid vi har købt dem til på noget der bringer os videre. I dag bruges tiden på samråd, kommissioner, undersøgelser og andet som KUN er bag udrettet men ikke skaber værdi – noget vi desværre også ser i visse private virksomheders bestyrelser – det at bruge tid på fortiden er en dårlig investering ift. den fremtid der venter os. Dermed ikke sagt at man skal undersøge fejl, mangler og fortrædeligeheder – med det politiske system er sat sådan op at man i Folketinget kan “drille hinanden” med at kalde i Samråd eller andre ting som beslaglægger tid til at tænke nyt, fremadrettet og innovativt. Vi elsker at finde fejl. Vi elsker Janteloven (jeg gør ikke) og vi nyder når vi og især pressen kan tvære folk ud – endda for åben skærm.

Har vi ikke brug for en fornyelse? Hvad er dine tanker om vores demokrati? Hvad er dine tanker om kvaliteten af dem vi har valgt ind i Folketinget og deres muligheder for at agere på vegne af folket og skabe den værdi som vi alle ved er nødvendig hvis vi skal klare os i global konkurrence?

God weekend.

H.B.
www.buschonboard.dk

Cykler i byen!!!

Jeg fik en sød og sympatisk julehilsen fra min ven Klaus Bondam – efterfulgt af en lille bog med “20 Cykellege” – mere sjov cykeltræning for alle børn! – En meget vigtig start for børn når de skal lære at begå sig i trafikken. Den bog kunne sagtens gentages mod voksne efter min mening.

Lad mig slå fast – jeg er super pro cyklerne som giver en lettere gennemstrømning af mobiliteten i Hovedstaden. Årsagen til ca. 70% af borgerne i byen cykler er måske fordi det ikke ville kunne lade sig gøre at tage bilen – eller at vores infrastruktur i den kollektive transport er for dyr og upålidelig.

Jeg er super stolt af at have været en del af at bakke op om flere forhold i planlægningen af cyklernes bedre forhold i byen – men jeg må også sige at jeg syntes at cyklerne fået så meget magt og status at det er svært at argumentere imod dem. Men jeg mener at der skal rejses nogle krav til Cyklisterne så vi sikrer at loven som minimum overholdes.

 • Der køres overfor rødt
 • Der køres igennem fodgængerfelterne
 • Der drejes til højre ind over fortovet  – Dr. Louise Bro er et fedt sted at observere om morgenen
 • Der cykles imod ensretningen i gader der ikke er ment til det
 • Cyklerne overholder ikke reglerne om at placere sig korrekt i sving/lige ud banerne
 • Cyklisterne har i mange tilfælde mindre opmærksomhed på trafikken pga. musik og ikke håndfrit mobilsnak
 • Cyklisterne har en meget speciel måde at parkere på og optager forgængerplads eller respekterer ikke forretningernes vinduer
 • Vi har en ophobning af cykler som kunne løses ved at lave mere intelligente løsninger (GPS)
 • Der køres ofte uden lys

HVIS du tog den tanke og disse udråb og overførte til mig som bilist så havde jeg mistet kørekortet, blevet blanket af og min bil var blevet konfiskeret – blot en tanke….

Lad os nu lave nogle kampagner mellem Cyklistforbundet, Politiet, Rådet for Sikker Trafik m.fl så vi sikrer at cyklisterne ikke bliver”En stat i staten” men kan opnå respekt.

Elsker cykler – især dem der bruges af folk der udviser respekt for andre!!!!

Godt Nytår.

Henrik Busch

Januar 2018

www.buschonboard.dk

 

GODT NYTÅR…er du klar til fremtiden???

GODT NYTÅR!!!…..ved godt at jeg tit taler om netværk og resultaterne ved at være åben for at møde andre mennesker i forskellige sammenhænge – både socialt men især professionelt….På anden dagen af det nye år må jeg blot konstatere at investeringer i at bringe folk sammen den seneste måned og i julen hvor meget “ligger stille hen” har været fantastisk.

I dag at modtage information om hvad netværk betyder, hvad det har gjort for “mig” og at det er en investering i fremtiden og er en “kædedans” til næste job, næste gode oplevelse eller andet – gør mig så glad….Når jeg nævner det er det kun fordi jeg møder mange ignoranter der slet ikke hvad at det at omgive sig med andre mennesker eller dele erfaring og viden er noget værd. Derfor spørger jeg dig – Har du dit netværk i orden – eller hvad – ellers sig til – det at dele oplevelser, personlig livserfaring og ikke mindst professionelle udfordringer ER en investering i din fremtid. Er du i tvivl så giv mig en mail eller en besked – jeg tror der er netværk der kan hjælpe dig videre i livet – NEJ jeg tror ikke – jeg VED det……Tak for alle hilsener om det nye gode år – et år der skal forandre dig og din tilværelse – hvis du vil!!!

H.B.

www.buschonboard.dk

 

Glædelig jul 2017

 

Julen 2017

 

Kære gode ven, kollega og samarbejdspartner,

Så er det igen tid til at se tilbage på et begivenhedsrigt år, og det kan jeg kun bekræfte, at det har været.

Som altid møder jeg mange mennesker, nye mennesker, spændende profiler og nyder at skabe relationer – det er nok noget af det vigtigste for mig. Derfor har det også været et godt år med rigtig mange møder og kontakter. I år er det lykkes at hjælpe 26 i job via netværk, sparring og det at åbne døre. Tak til mit netværk for nogle gange at tage chancen for et møde – så glad når det lykkes.

Netværk Danmark skiftede her i år ved 25 års jubilæet navn til EGN – Det står for Executive´s Global Network – og giver meget god mening da vi nu er i 15 lande med over 15.000 medlemmer. Vi besluttede os for at være en værdiskabende del af erhvervslivet hver dag – for dem der har brug for det – vi hjælper ledere og specialister med at udvikle sig selv gennem fortrolige netværks grupper, hvor vi i mindre fora deler viden, tips og tricks med hinanden. Vores formål er at gøre hinanden bedre gennem vores netværksmøder, både hvor vi arbejder med egne cases eller lader os inspirere af udefra kommende specialister der kan sætte scenen.

At få sat scenen var lige det EGN gjorde den 23. november med en storslået netværksdag i Tivoli Hotel og Kongres Center. Veloplagte talere tog de næsten 1.000 deltagere på en rejse om at Drive Forandringer. Vi lever i en omskiftelig verden og derfor skal alle være klar til at tage imod nye udfordringer og ikke mindst tage ansvar for at omstille sin virksomhed til nye tider. Er du klar? Både professionelt og privat?

I mit øvrige virke har mine bestyrelsesposter fortsat stor værdi – nogle er kommet til; andre har jeg forladt. Jeg har endvidere indgået aftaler om advisory boards med mindre start up firmaer, og det fungerer rigtig godt. Tak for et godt samarbejde i bestyrelsessammenhænge – altid spændene og indimellem udfordrende.

Så alt i alt igen et godt og et travlt år, som jeg vil se tilbage på også med eftertanke.

Jeg sætter stor pris på vores relationer og som altid vil man altid ønske at det kunne blive til flere møder og kontakter i løbet af året – sådan er det – men vi skal huske på, at vi har hinanden, når der er brug for det – jeg er lige her hvis du får brug for det!

Det er mit håb og ønske at du, dine nærmeste og dem du holder af får en rigtig glædelig jul og et rigtig godt nytår. Lad 2018 blive et nyt og spændende år med mange glæder!

Tak fordi du er der.

Henrik Busch

www.buschonboard.dk

 

 

 

 

Er din bestyrelse effektiv?

Man kan ikke lægge faste strategier på 3 og 5 års basis, som mange har gjort tidligere. Maksimum
et år men dog gerne med retning og pejling på det tidligere længere perspektiv. Digitaliseringen,
kulturforandringer, disruption og gennemsigtigheden i mange markeder gør det umuligt at forudse,
hvad der sker og derfor må en strategi ikke blive en spændetrøje. Ejerskabet betyder også en hel
del eller ændringer i ejerskabet om ikke andet.
Bestyrelsens rolle bliver endnu mere vigtig. Der ”ledes op ad” og flere centrale beslutninger skal
forankres i bestyrelsen – bl.a. omkring ansvaret for Cyber Crime, Persondataforordningen oa.
Derfor skal man også vurdere, om man har den rette bestyrelse og de rette kompetencer.
Bestyrelsen bør have sin egen tid uden ledelsen efter alle bestyrelsesmøder – En evaluering af
dagens møde, materialet, den enkeltes indsats og en tilbagemelding til ledelsen – via formanden.
(gør det – det virker!!!)
Big Data fylder mere og mere og derfor skal man beslutte, hvilke nøgletal og KPIér man løber
efter. Big Data kan i visse virksomheder være en kæmpe konkurrencefordel, hvis man kan
omsætte det til handlinger. (hvad har du af Big Data og hvordan bruger du og din organisation det
ud mod kunden, leverandører og andre???)
Der nedsættes flere komiteer – for at vise, at bestyrelsen tager ansvar for centrale strategiske
positioner. Det betyder også, at bestyrelsesarbejdet kræver mere af det enkelte medlem og
professionaliseringen rammer mange ”amatørbestyrelser”. Det er også OK, at
bestyrelsesmedlemmer løser udpegede opgaver direkte for og med ledelsen, hvor det giver
mening.
Kommunikation og åbenhed betyder mere og mere. Dels fordi du ikke kan gemme på ting og dels
fordi de nye profiler i virksomheden kræver åbenhed og ikke mindst information. (Hvordan sikrer du
dig det i din virksomhed og når du helt ud i linjen???
Sammensætningen og diversiteten i bestyrelserne er forsat et stor tema. Det er kvalifikationer frem
for alt og ikke køn – men gerne alder. Nye spændende profiler med en anden tilgang til tingene
kræves.
Ordentlighed og governance betyder ALT. En dårlig håndtering af en sag kan ødelægge din
virksomhed eller brandets værdi. Derfor skal der være stor fokus på at handle ordentligt, da let i
denne verden er transparent. (tænk på Jensens Bøfhus – Hesalight – Bryllupssagen på
Københavns Rådhus eller Me too – hvad kan ramme din virksomhed??)
Det at træde ned fra CEO posten og agere i bestyrelsen i samme virksomhed er en dårlig idé
(LEGO skal følges i den forbindelse). Eksperterne siger, at det er bedst, at der er en interim
periode på min. 18 måneder, før en tidl. CEO sætter sig i bestyrelsen og især i formandsstolen i
samme virksomhed. Det kan hindre den nye ledelse i at sige, mene og agere i forhold, som er
parkeret hos den tidl. ledelse og som ny er i bestyrelsen. En tanke der skal overvejes.

Henrik Busch

www.buschonboard.dk

dec. 2017

GOD STIL – i en udviklingsfase!!!

Tænk at være en del af et firma, hvis eneste formål er at “Spille hinanden bedre” – Lyder det ikke super godt og vil du ikke gerne selv forbedre dig dag for dag, måned for måned og år for år?

Jeg er så heldig at være en del af det selskab som har en vision om at en værdifuld partner i din dagligdag med sparring og vidensdeling når du har behov for det. Et selskab der hver dag forsøger at skabe vækst for det enkelte medlem, for deres virksomhed og udvikling – alt skabt via gode netværksrelationer. Det at skabe en professionel tilgang på en professionel måde med tanke for det enkelte menneske, ens job, karriere og virksomheden er super sympatisk – og det virker!!!

Det at skabe relationer og netværk på en hjælpsom måde – med respekt for det enkelte menneske og dennes behov i et professionelt forum hvor man deler viden – får inspiration til sin egen udvikling men også selv bidrager med Tips og Tricks til hvordan løses lige netop denne udfordring som jeg i respekt og fortrolighed ønsker at dele med andre for at få sparring og råd til – eller bidrage med selv.

Det at have et vidensnetværk man kan få fat i når der er behov er super vigtigt men også at vide at man er havnet et sted hvor der findes så meget erfaring og ikke mindst lyst til at dele og hjælpe andre med. Det er fantastisk at over 8.000 i Danmark har fundet vejen til dette netværk og at der på verdensplan nu er over 15.000 medlemmer og 15 lande hvor man kan søge viden og sparring – netværk hjælp og løsninger.

Nogen vil sikkert sige det er da en fed reklame stunt – men det er det IKKE. Min ægte interesse for andre mennesker og deres udvikling passer lige i tråd med netop EGN – verdens næst største professionelle netværk og jeg føler pligt til at dele de ting der virker for mig med andre – det er det jeg gør og derfor er jeg stolt af at være en del EGN og den rejse som er skabt gennem 25 år og som får ekstra turbo på i de kommende år med nye spændende tiltag.

EGN har som netværksorganisation en styrke gennem 25 år, en viden om hvad der virker – en lyst til forsat udvikling til gavn for medlemmet og frem for alt fokus på DIG!!!

Jeg syntes det er god stil – jeg glæder mig over at være en del af det – jeg glæder mig til at møde mine over 250 virksomheder´s medarbejdere på alle niveauer til en snak om deres aktuelle udfordringer, behov for sparring og vidensdeling.

Håber at du hele tiden tænker på hvordan du selv kan spille andre bedre – det smitter og så bliver du selv bedre.

God weekend.

Henrik Busch

2. december 2017

www.buschonboard.dk