Er din bestyrelse effektiv?

Man kan ikke lægge faste strategier på 3 og 5 års basis, som mange har gjort tidligere. Maksimum
et år men dog gerne med retning og pejling på det tidligere længere perspektiv. Digitaliseringen,
kulturforandringer, disruption og gennemsigtigheden i mange markeder gør det umuligt at forudse,
hvad der sker og derfor må en strategi ikke blive en spændetrøje. Ejerskabet betyder også en hel
del eller ændringer i ejerskabet om ikke andet.
Bestyrelsens rolle bliver endnu mere vigtig. Der ”ledes op ad” og flere centrale beslutninger skal
forankres i bestyrelsen – bl.a. omkring ansvaret for Cyber Crime, Persondataforordningen oa.
Derfor skal man også vurdere, om man har den rette bestyrelse og de rette kompetencer.
Bestyrelsen bør have sin egen tid uden ledelsen efter alle bestyrelsesmøder – En evaluering af
dagens møde, materialet, den enkeltes indsats og en tilbagemelding til ledelsen – via formanden.
(gør det – det virker!!!)
Big Data fylder mere og mere og derfor skal man beslutte, hvilke nøgletal og KPIér man løber
efter. Big Data kan i visse virksomheder være en kæmpe konkurrencefordel, hvis man kan
omsætte det til handlinger. (hvad har du af Big Data og hvordan bruger du og din organisation det
ud mod kunden, leverandører og andre???)
Der nedsættes flere komiteer – for at vise, at bestyrelsen tager ansvar for centrale strategiske
positioner. Det betyder også, at bestyrelsesarbejdet kræver mere af det enkelte medlem og
professionaliseringen rammer mange ”amatørbestyrelser”. Det er også OK, at
bestyrelsesmedlemmer løser udpegede opgaver direkte for og med ledelsen, hvor det giver
mening.
Kommunikation og åbenhed betyder mere og mere. Dels fordi du ikke kan gemme på ting og dels
fordi de nye profiler i virksomheden kræver åbenhed og ikke mindst information. (Hvordan sikrer du
dig det i din virksomhed og når du helt ud i linjen???
Sammensætningen og diversiteten i bestyrelserne er forsat et stor tema. Det er kvalifikationer frem
for alt og ikke køn – men gerne alder. Nye spændende profiler med en anden tilgang til tingene
kræves.
Ordentlighed og governance betyder ALT. En dårlig håndtering af en sag kan ødelægge din
virksomhed eller brandets værdi. Derfor skal der være stor fokus på at handle ordentligt, da let i
denne verden er transparent. (tænk på Jensens Bøfhus – Hesalight – Bryllupssagen på
Københavns Rådhus eller Me too – hvad kan ramme din virksomhed??)
Det at træde ned fra CEO posten og agere i bestyrelsen i samme virksomhed er en dårlig idé
(LEGO skal følges i den forbindelse). Eksperterne siger, at det er bedst, at der er en interim
periode på min. 18 måneder, før en tidl. CEO sætter sig i bestyrelsen og især i formandsstolen i
samme virksomhed. Det kan hindre den nye ledelse i at sige, mene og agere i forhold, som er
parkeret hos den tidl. ledelse og som ny er i bestyrelsen. En tanke der skal overvejes.

Henrik Busch

www.buschonboard.dk

dec. 2017