Får de det de fortjener???

Vi klager over at vores politikere ikke leverer – er dygtige nok og har erhvervserfaring. Det sidste viser sammensætningen i den grad!!! Hvorfor kan vi ikke få erhvervsfolk ind i politik – folk med viden om hvad der virkelig foregår uden for murene – måske fordi aflønningen er for svag. Vi har en statsminister med ansvar for hele vores land – han får en god løn – vil nogen mene – men til sammenligning får en DR Direktør 2.0 mio. mere – uden at det skal afstedkomme misundelse eller kommentarer. Hvis man vil have professionelle erhvervsfolk i Folketinget så skal honoraret være herefter – Hvorfor skulle en topleder give afkald på sit gode job og løn for at sidde med 178 andre og blive svinet til hver dag – nogen endda med livvagter for at beskytte dem mod det de er valgt for og går ind for. Et liv overgivet til PET og hvor man ikke kan føre et almindeligt familie liv – TRIST! Enhedslistens Jean Thierry, er på banen med at visse tillæg burde afskaffes for Folketingsmedlemmerne – ja måske ikke det bedste forslag hvis man skal tiltrække professionelle folk. Nu er Enhedslisten også de mest hykleriske i Danmark. Med dette forslag viser det blot endnu en gang at man forsøger at fjeren fokus. Har Enhedslistens Top Borgmester Morten Kabell ikke lige forladt rådhuset med et eftervederlag på ca. 500.000 kr. og startet nyt job for 13 dage siden?? – det til trods for at formanden for partiet, Pernille Skipper, for et par år siden langede ud efter Carl Holst for at få dobbelt løn…ja …ja …ja…Hvis vi skal stå stærkere i konkurrencen med udlandet og vækste mere end vi gør (vi halter bag efter i Europa – selv om det går godt) så skal vi drive Danmark som en forretning og ikke en kolonihave – vi skal sikre at vores politikere får ro til at bruge den tid vi har købt dem til på noget der bringer os videre. I dag bruges tiden på samråd, kommissioner, undersøgelser og andet som KUN er bag udrettet men ikke skaber værdi – noget vi desværre også ser i visse private virksomheders bestyrelser – det at bruge tid på fortiden er en dårlig investering ift. den fremtid der venter os. Dermed ikke sagt at man skal undersøge fejl, mangler og fortrædeligeheder – med det politiske system er sat sådan op at man i Folketinget kan “drille hinanden” med at kalde i Samråd eller andre ting som beslaglægger tid til at tænke nyt, fremadrettet og innovativt. Vi elsker at finde fejl. Vi elsker Janteloven (jeg gør ikke) og vi nyder når vi og især pressen kan tvære folk ud – endda for åben skærm.

Har vi ikke brug for en fornyelse? Hvad er dine tanker om vores demokrati? Hvad er dine tanker om kvaliteten af dem vi har valgt ind i Folketinget og deres muligheder for at agere på vegne af folket og skabe den værdi som vi alle ved er nødvendig hvis vi skal klare os i global konkurrence?

God weekend.

H.B.
www.buschonboard.dk