Fiskerne snyder…er der nogen der påstår!

Regeringen har besluttet at fiskerne i Kattegat skal tv overvåges. Der har i dag været store protester fra fiskerne ved en demonstration i Nordjylland. Talsmænd fra firkserne udtaler at det er en krængelse af deres arbejdsplads at bliver overvåget og at ingen andre ville finde sig i det samme. Der tager de som bekendt fejl. Største delen af detailhandlen og alle banker har kameraovervågning så det kan ikke være argumentet. Årsagen til at Fødevaremisteren ønsker at indføre denne nye kontrol mulighed er at der er 16 gange så stor forskel på de tal som fiskerne selv indberetter i deres log bøger ift. det som myndighederne finder ved deres spot check. Måske man skulle rydde lidt internt inden man klager over noget som er ret vigtigt for fiskebestanden i vores farvande og faktisk også godt for fiskerne på længere sigt.

Lad os få ryddet op hvis nogen snyder på vægten!

God weekend.

H.B.

31. januar 2020