Flere penge til velfærd!

Det er korrekt at der skal bruges flere penge i fremtiden på velfærd. Men pengene skal bruges intelligent og rigtigt. I dag spildes der alt for mange penge på dårlige planer, bureaukrati og ikke gennemtænkte lean modeller – der afstedkommer meget ventetid, uhensigtsmæssig sagsbehandling osv. Men at borgmestrene IKKE kender til deres demografi i den enkelte kommune og det kommer bag på dem at folk bliver ældre og der således kommer andre behov i den ende af livs skalaen er mildest talt en parodi. De har CPR numrene på alle borgerne og kan regne sig frem til hvordan alders sammensætningen ændres. Det de af gode grunde ikke kan vide præcist er hvor mange plejekrævende ældre der bliver – men det må man kunne bruge sin årelange erfaring til at gætte på – nogenlunde kvalificeret. Så at det kommer som en overraskelse at folk bliver ældre er et møg billigt argument når man ikke kan få budgetterne til at hænge sammen. Samtidig ødsles de kommunale penge mange steder ud til aftaler og kontrakter med private virksomheder og leverandører som slet ikke forhandles hårdt nok eller konkurrenceudsættes – der er mange penge at samle op og bruge til de såkaldte varme hænder. Kom ind i kampen kære borgmestre – valgkampen er i gang.

22. marts 2019

H.B.