Forældreintra og kommunikation mellem skole og hjem!!!

En kommission har barslet med at nedlægge forældre intraen som blev indført i 20o7. Årsagen er den stigende stress faktor det er at få meddelelser fra skolen og mellem børnenes forældre. Kommissionen peger på at det vil være hensigtsmæssigt at gå tilbage til den gamle meddelelsesbog som vi havde tidligere.

Det er så absolut et tude tåbeligt forslag. Årsagen til at man indførte forældreintra var at mange informationer gik tabt mellem skole og hjem. Fordi sedler blev glemt, forsvandt og meddelelesbogen var en gammeldags og forældet måde at kommunikere på.

Hvis en lærer skal give 28 elever i en klasse en besked skal det skrives i hver meddelelsesbog – det skal sikres at den bliver læst i hjemmet og returneret med kvittering. Rigtig anno år 19 hundrede xx.

Intranettet er en god måde at kommunikere på. Men det kan visse steder have taget overhånd med flow af information – så visse forældre føler det er spam. Det skal der ryddes op i og kommunikationen skal struktureres og samles – måske en´ gang om ugen – eller hver 14. dag. Dog med mulighed for at haste beskeder kan sendes ud til klassen eller den enkelte elev om nødvendigt. Tilgangen til at forældrene kan skrive til alle andre forældre i klassen – skal ske på en måde som ikke forstyrrer skolens beskeder. Børnefødselsdage og legeordninger hører til i kategori 2 eller 3 og skal søges af den enkelte på siden, mens vigtige beskeder og generelle meddelelser fra skolen samles i et ugebrev.

Tænk blot på hvordan et FIRMA intranet virker (på godt og ondt) der er en styret form for kommunikation som man selv har ansvaret for at søge i når man har behov, mens vigtige og vedkommende meddelelser gøres der opmærksom på nu er officielle og kan tilgås når man har tid og lyst.

At lytte til at visse forældre oven på denne pressehistorie fra i går er stressede over informationsflowet og at de er inde på siden 10-15 gange om dagen er jo mere deres eget personlige valg og usikkerhed. Lad os få struktur på informationerne og lad være med at gå baglæns om indføre meddelsesbogen hvor mange hundrede tusinde beskeder årligt i danmark så skal skrives ind. En skole i Slagelse viste vejen i går i TV2 – hvordan de har løst det at bruge Forældreintra på en god og hensigtsmæssig måde. Lad os lære af de bedste!

Tak.

Henrik Busch

23. januar 2019

www.buschonboard.dk