Hvor galt står det til i Danmark???

Pressen giver os alle de absolutte nyheder som vi så kan svælge i, forarges over eller i sjældne tilfælde glæde os over.

Politikere og offentlige virksomheder har de seneste måneder været omtalt så massivt at man ikke kan lade være med at stoppe op og tænke på hvad sker der lige her. Hvordan er det vores samfunds penge anvendes, hvordan kan det være at der visse steder er tag selv bord.

Lad os se på en række eksempler.

I årevis har mange ønsket sig tog på strækningen København – Køge – Ringsted. Nu kommer toget endeligt og der er investeret 9 mia. kr. Nu får vi så at vide at man ikke har styr på signalanlæg mv. så der kan kun køre et tog i timen. Hvem har lige koordineret den indsats?

Vi ved at Nordhavnsforbindelsen i København fra Lyngbyvej til Nordhavnen har kostet mere end 2 mia. kr. med et overskredet budget. Vi ved at “Kyssebroen” (Cykelbroen over havnen) blev stærkt forsinket, langt dyrere end først aftalt fordi Kommunen selv ville styre byggeriet. Hvad lærte vi af det?

Post Danmark – Nu Post Nord vidste for mere end 6-7 år siden at mængden af breve ville svinde ind – nu vel er det sket lidt hurtigere end ventet fra de omkring 1,5 mia. breve til omkring 300 mio. Hvordan forberedte Posten sig på denne omstilling? – Svaret er langt højere portopriser, dårlige service med kun leverancer 1-2 gange pr. uge osv. osv. Måske ikke så smart.

I Danmark har vi 29 statsejede virksomheder. I denne uge kom det frem at direktører i flere af selskaberne ansættes på åremålskontrakter der ved udløb udløser fratrædelsesgodtgørelser, selv om de dagen efter starter i samme job job på en ny åremålskontrakt. Flot politisk ledet administration må man sige. Lad os få ryddet op i disse forhold.

Vi ved at fratrådte direktører fra bla. DR har fået fratrædelsesgodtgørelser uagtet at de selv har sagt op. Vi ved at Politiet har hyret konsulenter og betalt millioner af kroner uden at opgaven har været i udbud. Er der nu rettet op på fremtidige procedure?

En borgmester i Hovedstaden trækker sig fra politik pga. pressens omtale af at have lånt et lokale til fest og i et andet tilfælde benyttet en større leverandør til Kommunen tilbud om at holde fest gratis hos ham. Flere på rådhuset har efterfølgende erkendt lignende “sager”.

En anden borgmester har lagt pres på sin organisation for at fremme en byggesag i sin egen ejendom.

Er der sket et skred i vores administration af “vores penge” – Staten og kommunernes penge? – er der sket et skred i etikken?

Lad os inden der skal sættes kryds til Kommunal- og Regionsvalget den 21. november får alle “lig på bordet” – lad os få valgt nogle politikere med høje etiske krav til sig selv og hvor de vil sætte nye standarder for ret og rimelighed – ydmyghed for vores penge i deres respektive forvaltninger og kommende ansvarsområder.

Håber det bliver et godt valg!

Held og lykke.

Henrik Busch

www.buschonboard.dk

5. november 2017