Hvad har vi lært af CORONA situationen?

Det har været hårde to måneder for de fleste.

Der har været usikkerhed om jobsikkerheden og mere end 50.000 har meldt sig ledige siden marts. Mange jobs skal nok komme tilbage igen – men måske ikke som de var før. Jeg tror at Corona situationen også har betydet at mange virksomhedsledere ser at visse job kan håndteres hjemmefra eller delvist hjemmefra. Hjemmearbejdspladsen er måske for alvor kommet for at blive. Ledelse af sit team på afstand og via WEB er nu ikke længere så fremmed og det meste virker og fungerer.

Ingen tvivl om at mange har savnet fællesskabet og det sociale liv der er på arbejdspladsen – noget moderne teknologi ikke kan løse lige nu men måske en dag – hvem ved. Ingen tvivl om at effektiviteten ved at arbejde hjemme frem for i storrumskontorerne for mange har været større nogen kalder det ligefrem dejligt ikke at skulle involvere sig i det helt banale sociale der foregår over en arbejdsdag hvor man er fysisk sammen. Er det noget vi skal indstille os på?

Det at spare besværet, tiden og prisen på at komme til og fra arbejde har givet nye tanker til mange om at kunne arbejde helt anderledes i fremtiden. Lad os se om arbejdsgiverne tør tage den bold op og skabe nye arbejdsformer der er meget mere fleksible end før Corona krisen ramte os.

Måske vi med disse ting der er sket under Corona krisen fremstår mere ”fremmede” overfor hinanden. Vi hilser dårligt på hinanden når vi mødes på gaden, vi vender ryggen til folk i køen i supermarkedet og vi undgår andre. Ikke unaturligt når vi nu har fået besked om at det er det bedste for os alle sammen. Vender nærheden, smilet, glæden ved at hilse på andre og den friske kommentar i supermarkeds køen nogensinde tilbage?

Nu er vi startet på den vigtige fase to af genåbningen af Danmark. Forvirringen er total. Nogen må noget – andre må intet. Hvad er rigtigt og forkert med afstande og hvor er logikken henne i hvad og hvem der må holde åbent? Det er ikke let og vi vil begå fejl i de kommende uger – det viser de første dage med åbne butikker – men vi kæmper for alternativet og en genlukning vil ikke være til at bære. I næste uge vil udendørslivet og cafelivet komme med og det vil skabe endnu flere situationer der skal håndteres for at efterleve de krav myndighederne har sat og det vil udfordre os som mennesker der i bund og grund gerne vil have lidt klarere regler, ordentlig besked og som udgangspunkt overholde dem. Det skal nok skabe problemer og forvirring når vi kommer en uge 14 dage frem.

Men vi skal lykkes med det. En sommer hvor vi ikke kun er ”spærret” inde i vores eget land – men også i vores eget hjem – hvis en ny nedlukning skulle komme på tale – vil være at tage livet af os danskere som elsker lys og luft, fest og farver og den tid på året hvor vi hygger os mest udendørs.

Lad os stramme os an og bevise vi kan.

Velkommen Danmark – nye tider.

Henrik Busch

  1. maj 2020