BESTYRELSESARBEJDE

Henrik Busch har mere end 20 års erfaring fra bestyrelsesarbejde. Har siddet i mere end 40 bestyrelser, offentlige som private, store som små. Og rådgivet om alt fra komplicerede problemstillinger til at finde bestyrelsesmedlemmer til virksomheden.

Det er lysten til at medvirke til forandring og forbedre resultaterne, der driver Henrik Busch. Han arbejder med en pragmatisk tilgang til bestyrelsesarbejdet, men altid i respekt for nødvendige governance og forretningsordener. Henrik Busch har endvidere en bestyrelsesuddannelse med eksamen og bidrager ud fra nogel meget innovative pricipper baseret på nogle modeller alle kan forstå og forholde sig til.