BESTYRELSESARBEJDE

Henrik Busch har mange års erfaring fra bestyrelsesarbejde. Har siddet i mere end 20 bestyrelser, offentlige som private, store som små. Og rådgivet om alt fra komplicerede problemstillinger til at finde bestyrelsesmedlemmer til virksomheden.

Det er lysten til at medvirke til forandring og forbedre resultaterne, der driver Henrik Busch. Han arbejder med en pragmatisk tilgang til bestyrelsesarbejdet, men altid i respekt for nødvendige governance og forretningsordener.