FLYTNING AF VIRKSOMHEDEN

Står din virksomhed overfor planer om at flytte adresse kan det ofte være godt at have Busch on Board. Vi kan tilbyde den rette sparring og kontakt om sådan et projekt. Ved at flytte virksomhed kan man opnå store kulturforandringer som kan gavne virksomheden og det rådgiver vi meget gerne omkring.

Vi er endvidere behjælpelig med at afsøge markedet for nye potentielle adresser – alt sker diskret. Vi kan også rådgive i forhold til planlægningen af flytninger og hvordan man opnår den bedst mulige og mest smidige proces.