FORRETNINGSUDVIKLING

En forretningsplan giver kun mening, hvis den er udformet med de rigtige mål for øje og med en behørig hensyntagen til de forhold, der omgiver den enkelte virksomhed.

Vi tilbyder at hjælpe med at udforme en forretningsplan, der kan bringe virksomheden mod de ønskværdige mål. Det kan være vækst, tilpasning til markedet, generationsskifte, kapitaltilførsel og andre forhold, der skal bearbejdes og analyseres for at skabe lønsomhed.

Busch On Board har mange års erfaring i at rådgive ledelser, bestyrelser og andre interessenter i at skabe et stærkt fodfæste at agere ud fra, og vi sparrer også gerne med dig og din virksomhed.

Vi har nye ideer til hvordan du kommer hurtigere i mål med dine planer.