NY KAPITAL

Især mindre virksomheder får undertiden brug for kapitaltilførsel. Primært for at skabe next step på vækststigen. Det kan være økonomiske ressourcer til at komme ud i verdenen på nye markeder, det kan være til en styrkelse af organisationen for at udnytte vækstmuligheder eller andre former for cases der viser at andre også kan have glæde af at investere i virksomheden.

Gennem et stort netværk og en tilgang til investorer kan vi måske bidrage til at skabe den rette kontakt og formidling af ny kapital.