Hvorfor ikke samarbejde!!!

Vi HAR valgt!!!….kommunalvalget er slut – posterne er fordelt og gnavebenene – de lukrative poster der giver ekstra indkomst til de folkevalgte (som er dårligt betalt efter min mening) fordeles endeligt inden konstitueringerne i december.
København har som vanligt en udfordring. Tingene hænger ikke sammen. Vi har en hovedstad der agerer som en købstad. Vi har lokalpolitikere der arbejder imod det nationale system og gerne ser et København som et frilandsmuseum. Staten bruger milliarder på at udbygge vejnettet. Der lægges en ekstra kørebane til Motorvejen fra Køge og til København og nordfra mod byen udvides kapaciteten også. Alt imens kæmper politikkerne på Københavns Rådhus om at begrænse trafikken indenfor bygrænsen – senest med forslag om at nedlægge Bispeengbuen. Løsningen på problemet er ret enkel – men dyr. Det handler om at tænke stort og udenfor bygrænsen – men her starter problemet da de folkevalgte KUN tænker København og ikke i en heldhed. HVIS man satte en arbejdsgruppe ned – lukkede dem inden i 14 dage med alt trafikdata der findes – så ville man komme frem med løsninger der ville række ud over landkortet og sætte København i et helt nyt perspektiv – men det har vi desværre ikke politikere der tør, evner eller kan. Vi spænder ben for os selv – vi investerer i at udvide vejnettet ind mod byen men begrænser det når de så rammer byen – TÅBELIGT…især det sidste. Alle analyser viser at vi kan løse trængselsproblemerne der opstår to gange om dagen (som i alle andre større byer) Det gøres med intelligente trafikafviklingssystemer, det gør det med fleksible vejbaner og det gør det ved at lede den trafik som IKKE har ærinde i København udenom eller igennem på en smidig måde. Skulle vi nu ikke de næste 4 år arbejde sammen om løsningerne i stedet for at slås???….jeg er klar!….
H.B.
26. nov. 2017