Mangel på beslutningskraft???

Mange mennesker har ofte svært ved at træffe beslutninger – både ganske små men mere naturligt også store beslutninger der ændrer fundamentalt på visse forhold i livet.

Det kendetegner efter min opfattelse også landets politikere. Røde som Blå.

Vi lytter ofte til når forandringer skal gennemføres og forslag til ændring i lovgivningen skal besluttes, så nedsætter vi lige en kommission, et udvalg, en arbejdsgruppe eller kalder folk i samråd og meget andet. Er det fordi der ER angst blandt vores ledere i dette land om at træffe beslutninger – eller er man bare så overgrundige inden man beslutter – eller er det blot for at forhale tingene og få emnet til at “dø eller gå over”?

Det kunne være rart at få ET samlet overblik over hvor mange Kommissioner, Udvalg og Arbejdsgrupper der er nedsat under folketinget og hvordan fremskridtene er i de enkelte og hvornår de forventes færdige.

Hvem overvåger at der rent faktisk sker noget og at der er fremdrift?

Blot en tanke!!!

H.B.

16. janaur 2020

www.buschonboard.dk