Når hovedet bliver større end kroppen!!! POLITI FORLIGET!!!

Når “hovedet bliver større end kroppen”….som det populært hedder når antallet af administrative og ledelsesmæssige stillinger får en forkert vægtning ift. de udførende folk og synlige betjente er det måske en god ide´ at se på sammensætningen. At skære lyder aldrig rart – det er vel forhåbentlig en omlægning af ressourcerne så borgerne kan føle sig mere trygge. Hvis det er korrekt at Rigspolitiet “opfinder” et´ nyt projekt hver dag som lægges ud i Politikredsene kan jeg godt forstå at der måske lige skal stoppes op og tænkes efter. Vi skal ikke skære i vores Politi styrke det er totalt ude af trit med virkeligheden, det borgerne forventer og det vi er blevet lovet. Vi et af verdens bedste POLITI og de skal have alt den opbakning de kan få. Lad os nu få det på det rene….Vil regeringen et godt og effektivt Politi der får de nødvendige ressourcer stillet til rådighed i en verden hvor mange nye kriminalitetsformer er kommet på toppen af alt det traditionelle. Jeg tænker, terror, bander, IT kriminalitet, økonomisk kriminalitet, narko mv. Vi har brug for et trygt samfund – TAK!!!

Politiforliget er en vigtig del af den fremtid for Politiet de kommende år. Derfor må og skal der findes gode solide løsninger. Om det er 20 nye politistationer 10 i øst og i 10 i vest er ikke så afgørende. Det vigtigste er at regeringen lytter til Politiet og at de inddrages i løsningerne omkring fremtiden. At starte med at melde ud at Rigspolitiet skal halveres er nok ikke den bedste start på et godt og konstruktivt samarbejde om en plan der skal kunne virke i hverdagen.

Det afgørende er også at vi får mere synligt Politi og at deres ude tid prioriteres. Det er stadig en gåde hvorfor der skal sidde to betjente i hver en Politi bil, når en Motorcykel betjent kan arbejde alene? Man kunne “fordoble” synligheden ved at have flere biler på gaderne – vi ved det er præventivt.

Sagsbehandlingerne efter Politiet har skrevet en overtrædelse er langsommelig og kræver meget “kontortid” – derved mindskes synligheden og udetiden.

Ny teknologi kan fremme mange ting hos det danske Politi – lad os finde gode løsninger og inspiration fra andre lande.

Vi har indført Politi kadetter til at løse visse opgaver ved grænsen – fint tiltag for ikke at binde højtuddannede Politifolk til den slags “rutinemæssige opgaver” – men hvad med bevogtningen af f.eks., de jødiske enheder som ambassaden og synagogen? Der står militæret – men der fortsat bundet Politifolk – ikke kun en´men de samme to til tre mand som før?

Lad os nu få skabt endnu mere dynamik til Politiet for derved at skabe ro i vores land.

Held og lykke med forhandlingerne på Christiansborg.

H.B.

6. februar 2020