Narkoen flyder i rigelige mængder!

 

  1. februar 2020

Kære Justitsminister

Kære Retsudvalg

Kære Kommunernes Landsforening

Kære Borgmestre

Kære Politimyndigheder

 

 

NARKO PROBLEMERNE BØR FÅ FULD FOKUS NU!

 

Indledningsvis vil jeg gerne understreg at jeg har den største tillid til vores Politimyndigheder, det har jeg sagt før og det gentager jeg meget gerne igen.

 

Desværre står vi overfor et stigende problem med narkotika og det bør der for alvor fokuseres på, men med fornyede kræfter og nye indsatser. Derfor skal Politiet have den fornødne opmærksomhed ved forhandlingerne om Politi forliget og en støtte ud over det der kommer fra Kommunerne, Skolerne og institutionerne.

 

Årene igennem har vi desværre set en stigning i antallet af stofmisbrugere og i dag skønnes ca. 85.000 at være i højrisikoområdet for indtagelse af stoffer. Kun henved ca. 16.000 kommer i aktiv behandling.

 

Problemet skal især rettes mod de unge 13-21 årige som nu er blevet en endnu større målgruppe for de bander der styrer det danske marked for narko.

 

Senest så vi i denne uge en skole i Gilleleje Kommune hvor andre unge tilbyder stoffer til skolens elever, vi har set Esbjerg være hårdt ramt og hvor ca. 1.000 familier nu er kontaktet med henblik på oplysning om at der foregår salg til også meget unge mennesker. Hvordan ville du selv have det hvis de barn til og fra skole blev kontaktet af narkosælgere på næsten egen alder. Hvordan vil du drøfte det med dit barn – og drøfter I det? Drøfter de det i skolerne? Har Kommunerne en plan? – Har DIN kommune en plan?

 

I de store byer har vi jo gennem de seneste 40 år være vidende til den narkohandel som startede ud fra Christiania og senere flyttede og blev bredt ud til ganske mange steder i København.

 

Vi ved at Narko er med til at skabe et varende misbrug, vi ved det ødelægger mange menneskers liv og muligheder, vi ved at de unge er nemme at friste og vi ved det er en milliard forretning for de bagmænd og bander der styrer dette marked benhårdt.

 

Der er så mange penge i denne kriminalitetsform at der desværre også indgår vold og trusler ifm. At få varer, få dem distribueret og betalt. Vi ved at Bandemiljøerne kæmper om markedet og fordeler territorier rundt omkring og vi er vidne til åbenlyse konflikter i det offentlige rum i en tiltagende kamp om markedet.

 

Som borger og tilskuer er jeg ikke tryg ved situationen.

 

Vi ved at Politiet har deres indsatser med de ressourcer der er til rådighed og vi ved også at Politiet gang på gang taber spillet mod bagmændene og at efterforskning og opklaring kan være vanskelig, fordi de kriminelle bliver mere og mere professionelle og fordi der er så mange, mange penge på spil.

 

Gennem årene har der været talt om fri Hash – ikke noget jeg personligt er tilhænger af og det er i dag desværre heller ikke det der er det største problem – det er den hårdere narko, piller og andet der sælges på gaderne i en organiseret form.

 

Vi er inde i en ond spiral der bør brydes og bekæmpes.

 

Vi skal evne at sætte de fornødne ressourcer af en gang for alle og så komme godt i bund men en målrettet indsats og razzia over hele landet – hvor man slår til overalt og viser handling. Det gælder ikke kun Politiet, det gælder andre myndigheder, skoler og læringsinstitutioner og hvor handlen foregår.

 

Hvis vi skal det til livs nytter det ikke blot at lave en razzia på Christiania en gang i mellem – problemet vender som proppen tilbage til overfladen og svømmer videre.

 

Vi jagter spritbilister og fartsyndere som nu vel kan være til fare for andre end sig selv – men vi bør også kikke på det store misbrug der dagligt omsættes for i million klassen og som rammer svage sjæle og stærke personligheder der blot skal stimuleres – eller flygte fra virkeligheden.

 

Apropos spiritus bilister så er narkobilister sikkert et endnu større problem. Det viser tal fra andre lande, f.eks. USA og Australien. Vores Politi i Danmark er kun i ringe grad udstyret med Narkometre og derfor besværliggøre det opklaringen af den slags forseelser, da der ofte skal kaldes andre vogne frem som har det fornødne udstyr ombord. Det må vi have kikket på og Justitsministeren har fået en henvendelse i juli måned som der fortsat ikke er svaret på angående dette.

 

Det er tid til at fokusere målrettet på en massiv indsats for at redde mennesker og liv – for at bekæmpe den kriminalitet der omgiver problemet og ikke mindst at stoppe den enorme pengestrøm og smugling der foregår.

 

Er du også bekymret så gør noget ved det – er du ikke så glem bare denne henvendelse og lad tingen sejle!

 

Hvad vil du gøre som Minister, Som medlem af Retsudvalget, Som Borgmester ? Hvordan hjælper vi Politiet i denne vigtige og alvorlige sag?

 

 

Henrik Busch

 

henrik@buschonboard.dk

 

www.buschonboard.dk

 

 

 

Lidt udvalgte link til at følge problemstillingen op:

 

https://www.dr.dk/nyheder/indland/politiet-over-tusind-borgere-mistaenkes-kobe-hash-fra-bander

 

https://www.udsatte.dk/indsatsomrader/misbrug/

 

https://www.udsatte.dk/aktuelt/nyhedsside/kommunerne-er-ved-at-afvikle-intensiv-stofmisbrugsbehandling

 

https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/levevilkaar/sociale-forhold/stofmisbrug

 

https://www.berlingske.dk/samfund/50-procent-flere-unge-stofmisbrugere-paa-fem-aar