Pas på pigerne!

Onsdag den 8. juli 2020

Pas på vores piger!

Igen og igen skal vi lytte til nye eksempler på hvordan de unge piger, ja børn i en ret tidlig alder begynder at tænke på sit eget udseende, sin vægt og mange andre ting der er med til at undertrykke deres selvværd. Senest har WHO offentliggjort en ny analyse der viser at børn og helt unge, især piger bekymrer sig om deres vægt. Piger i alderen 12 til 24 år mistrives under det pres der åbenbart ligger i vores samfund og omgang med andre – allerede i skolen og i fritiden mens de vokser op og skulle få sat skik på deres liv og ungdom.

Normer og værdier udtrykkes ofte gennem samværet med andre og hvis presset på det ydre og knapt så meget på det indre for overtaget – ja så kan det i visse tilfælde få alvorlige konsekvenser. Det fører i de mest yderligtgående tilfælde til selvskade og selvmordsforsøg blandt de unge piger. Næsten 20% af pigerne har haft selvmordstanker og 35% af de unge inden de fylder 19 år har været i en form for psykologisk behandling.

Det har været fremme mange gange men ofte forstummes debatten og bliver tabubelagt fordi det er svært at tale om eller sætte direkte i fokus – både for forældre, søskende, venner og familie. Men der findes ganske mange piger i alderen 12 til 24 år der lider under disse skønhedsidealer eller bare ikke føler de kan leve op til omgivelsernes forventninger. 18% af de unge piger føler lav mental sundhed. Mange er på ”lykkepiller” – andre dulmer den mentale smerte på andre måder – det skal bekæmpes.

De børn og uge skal vi have fat i på et tidligt stadie – dem skal vi hjælpe til at forstå at de er ligeså meget værd som alle andre omkring. Hvem er det der svigter dem? Er det de voksne er det vennerne – hvem er det? Svært at svare entydigt på men klart der ligger et forventningspres som alle har et ansvar for at holde godt øje med inden det er for sent.

Vi ved hvad vi taler om! – GIRL TALK er en frivillig, non-profit organisation der har eksisteret i 16 år. Har gennemført mere end 110.000 samtaler med unge piger og har ca. 7.000 samtaler om året vis en hotline der er besat af ca. 200 frivillige medarbejdere, heraf 125 professionelle rådgivere. GIRL TALK holder et foredrag ca. hver 3. dag om emnet og alligevel efter 16 år – er der forsat ikke den nødvendige opmærksomhed på et stigende problem som kan afstedkomme ”dårlige liv” og en dårlig start på voksen tilværelsen. Det skal vi gøre noget ved.

Derfor bør politikerne have fokus på denne del af befolkningen, som trods alt udgør ca. 400.000 skæbner – unge piger og kvinder der skal være med til at skabe den næste generation og som fortjener at blive gode rollemodeller for deres børn uden at være belastet af sår fra barndommen og opvæksten i måske de vigtigste år af en piges liv.

Gør noget ved det – det gør vi.

Henrik Busch

Ambassadør i GIRL TALK