Verdens Bedste Cykelby!!!

Cykler – Cyklisters adfærd – orden og redelighed.

 

Det er med stor risiko for at anstøde nogen med dette indlæg men jeg ved at mange tænker som jeg når det handler om at vi alle skal kunne være her i byen.

Vi har en hovedstad i Danmark som er kendt for at være en cykel by – måske Verdens Bedste Cykel by ovenikøbet.

Vi skal være glade for at så mange cykler til dagligt og året rundt – jeg er glad for det.

Ind imellem skal man stoppe op og vurdere om det hele omkring denne verdens bedste cykel by fungerer. Gennem mere end 25 år har cyklerne fået mere plads og mere magt i trafikken – endog med en politisk opbakning som kun er blevet større og nærmest ideologisk for visse mennesker, partier og organisationer.

Netop derfor skal temperaturen tages på hvordan går det egentlig med de her cykler og cyklister.

Jeg er selv en af dem. Også en af dem der ind imellem begår trafikforseelser på den tohjulede – men derfor kan man jo godt spørge og stille spørgsmålet: ”Har vi styr på cyklerne og Cyklisterne?”

Det vil jeg hermed gøre og komme med mine bekymringer og holdninger til en problemstilling som fylder mere og mere, især når man er flyttet ind midt i byen og dagligt oplever rigtig mange situationer som kunne ende farligt, kunne være undgået – hvis bare regler og en smule orden blev overholdt også af hos ”Hellige mennesker” som er så heldige at køre på cykel og få den opmærksomhed som vi får på den gode og den mere kedelige måde.

Vi cyklister er et ”Mig mig mig” fænomen!

Vi skal først – hurtigst og i første række. Vi er lidt ligeglade med fodgængere, bilister, erhvervsdrivende og andre menneskers ejendom. Vi gør hvad det passer os. Det vil jeg komme ind på undervejs her.

Lad os starte med fakta.

Der er aldrig brugt så meget vejareal som nu på cykelstier, supercykelstier, cykelbroer, specielle indretninger, trafikafviklings signaler og intelligente grønne bølger for cyklister. Der er bare i ”Min By” investeret mange milliarder på cyklismen samtidig med at vi har opnået en status som det vigtigste omdrejningspunkt i den trafikale planlægning og dominerer stort set alle beslutninger på Rådhuset i Hovedstaden.

Der er frem mod 2025 sat flere milliarder af på budgetterne for at fremme cyklismen. For 25 år siden var det fordi det var var sundere at cykle der var begrundelsen – nu er det klimavinklen der bruges som forklaring på at vi cyklister skal forkæles hele vejen igennem – det er dejligt.

Har vedhæftet en del links og bilag der kan søges baggrund og inspiration i. Flere af analyserne er tilvejebragt af konsulent huse eller internt på Rådhuset og bærer præg af at resultaterne er bestilt arbejde. Det kan visse af spørgsmålene og metoderne afsløre – man får nogenlunde de resultater man ønsker for at dække sin politik af.

Lad os dykke ned i emnerne og meningen med mit skriv.

 

Lov & Orden

Der findes regler på området om at cykle! Det kommer sikkert som en overraskelse for mange. Der er faktisk en lov der gælder i trafikken og som også omhandler cyklisterne. Har vedhæftet linket til dem der måske fortsat er uvidende om at det er strafbart at køre på fortovet, mod ensretningen, på gågader og tale i mobiltelefon mens man kører.

Det er blot nogle af de regler vi som cyklister skal huske – vi har jo ikke fået et kørekort til at cykle – vi slippes løs i uvidenhed om at vi rent faktisk påtager os et ansvar og kan lægge op til ret farlige situationer hvor mennesker kommer til skade eller mister livet.

Cyklisterne er i høj grad selv skyld i mange uheld og skader – skader som også koster samfundet mange millioner hvert år – men som der ikke gøres noget særligt ud af at nævne – for det er jo ikke min skyld som cyklist at ”Idioten i bilen ikke så mig fordi jeg kørte ulovligt den forkerte vej” eller fordi jeg lige tog den overfor rødt – som vi er mange der gør hver dag.

Her er nævnt 9 almindelige lovovertrædelser der sker hver dag og hele tiden – 5 af dem har jeg selv gjort mig skyldig i og synder nu for det.

 1. Højresving for rødt uden gene for andre lette trafikanter
 2. Højresving for rødt med gene for andre lette trafikanter
 3. Cykling på fortovet
 4. Lille venstresving (bilisternes venstresving)
 5. Lige over for rødt/frem for rødt
 6. Cykling lige over i fodgængerfelt
 7. Cykling i fodgængerfelt til venstre
 8. Cykling imod færdselsretning
 9. Anvendelse af håndholdt mobil samtidigt med der cykles.

Nu skal der jo være plads til os alle også dem uden to-hjul –altså biler og fodgængere for blot at nævne nogen. Løbehjulene taler vi ikke om for dem fik vi cyklister hurtigt politikerne til at fordømme og begrænse – fy føj en konkurrent på vores cykelsti. Væk duer ikke – det er vores cykelsti.

Den udførte spørgeundersøgelse viste, at der ofte opleves uhensigtsmæssig adfærd blandt cyklister. Det er især oplevet i København og i de større byer, men det er ikke blot et Københavner-/storbyproblem. Den type adfærd, der opleves som mest generende er følgende:

 • Bilisterne er mest generet af: Cyklister, der kører uden lys i mørke, cykler over for rødt, og cykler på kørebanen selvom der er cykelsti.
 • Andre cyklister er mest generet af: Cyklister, der kører uden lys i mørke, cyklister, der drejer/stopper uden at give tegn, og overhaler uden at orientere sig.
 • Fodgængere er mest generet af: Cyklister, der cykler på fortov/gågade, ikke holder tilbage for buspassagerer, og kører uden lys på i mørke.

Spørgeskemaundersøgelsen viste desuden, at de steder og tidspunkter, hvor cyklistens adfærd opleves som mest problematisk, er i myldretiden, når det er mørkt, i vejkryds og på gader uden cykelsti.

44% af de cyklister, der har begået to eller tre overtrædelser har foretaget højresving for rødt uden gene og også kørt på fortovet, mens 32% har kørt mod færdselsretningen og også cyklet på fortovet.

 

Registrerede overtrædelser fordelt på adfærdstyper

Der er i alt registreret 1.649 overtrædelser af færdselsloven, og fordelingen af de ni overtrædelser fremgår her.

 

  Antal Andel
Højresving for rødt UDEN gene 569 34,5%
Cykling på fortovet 279 16,9%
Cykling i fodgængerfelt til venstre 205 12,4%
Håndholdt mobil mens der cykles 138 8,4%
Lige over for rødt/frem for rødt 134 8,1%
Cykling imod færdselsretning 131 8,0%
Cykling lige over i fodgængerfelt 104 6,3%
Højresving for rødt MED gene 46 2,8%
Lille venstresving 43 2,6%
I alt 1.649 100%

 

Højresving for rødt den forseelse, som er mest hyppig blandt os tohjulede.

Der er en større andel af os cyklister, der i dag anvender håndholdt mobil.

Der er en større andel af cyklister, der cykler mod ensretningen end tidligere.

Der er en større andel af cyklister, der cykler lige over i fodgængerfeltet.

Når Politiet laver deres razziaer i byen fanger de store antal af os på cykel som går lige i fælden de to gange om året der laves disse razziaer og det hjælper lige nogen tid og så falder vi tilbage i disse overtrædelser igen og igen.

Måske der skulle strammes lidt mere op her Fru Politidirektør.

Cykelparkering

Som cyklist ejer vi jo byen – vi kan sætte vores cykel næsten hvor det passer os – eller det gør vi da bare.

Kommunen har forgæves i 100 år forsøgt at finde en løsning. Der er også på dette punkt investeret ganske mange penge, arkitektkonkurrencer – konsulent timer mm. For at finde de rette løsninger, men desværre ikke løst – trods gentagende forsøg og henvendelser fra de pressede butikker og cafeer især i City hvor cykler hensættes, efterlades og fylder så folk ikke kan komme frem på fortovet eller ind i butikkerne.

Se på de løsninger der blev lavet nu for ca. 20 år siden med Metroen på Kgs. Nytorv – hvor en del af pladsen under pladsen blev brugt til en cykelparkering som ikke anvendes så meget – fordi jeg vil sætte min cykel lige udenfor der hvor jeg skal handle, spise eller besøge. Det må man gerne når man er cyklist – men det må man slet ikke hvis man er bilist i København. Næh de grimme bilister dem skal vi helst have helt ud af byen, så vi cyklister kan være her.

Vi er og bliver en cykel by. Det skal vi være stolte af og glæde os over. Det øger mobiliteten og infrastrukturen at cyklerne får mere plads og muligheder gennem byen og det lade til at fungere. Jeg elsker København som Cykel by! – men jeg forventer også at cyklerne tager mere hensyn og er en del af den totale trafik i København og ikke føler at vi er de eneste.

Et andet eksempel på sløseri med cykler og ligegyldighed – En nyopført beboelsesejendom der har været beboet i nu ca. 3 år har man efter så kort tid opmærket cykler i den private parkeringskælder – 61 cykler er efterladt og ejermanden har ikke givet sig til kende – Har cyklerne ingen værdi mere?

Billederne i denne lille historie taler sit eget sprog hvad angår cykelparkeringen.

 

Cykeltyverier

Efter selv at være flyttet til byen og stige på cyklen føler jeg trang til at dele en del oplevelser hvor jeg føler at Københavns Kommune kunne gøre det bedre.

Der stjæles cykler for ca. 150. mio. kr. om året. Heraf er de 57% i København ud af de ca. 55.000 cykler der meldes stjålet hvert år.

Vi som detailhandlere i byen føler at cykelparkeringen er blevet et stigende problem. Visse steder lukker det af for vores mulighed for at interagere med vores kunder og den tilgængelighed som er afgørende for os som driver fysiske butikker.

Der er en lang række eksempler som vi tidligere har annonceret til kommunen. Det være sig enkelte situationer som gennem KCC og andre organisationer.

Selve cykel parkeringerne i byen vil jeg her gerne angribe med konkrete eksempler. (se nedenfor)

Der er 8 mand ansat i Kommunen til at fjerne efterladte cykler og efter interview med nogle af dem kan det konstateres at de fjerner ca. 15.000 cykler og Politiet ca. 40.000 cykler hvert år.

Cyklistforbundet har tilkendegivet at de gennem mere end 20 år har forsøgt at skabe en mulighed for at rydde op i ”egne rækker”. Det betyder at cykler der henstilles eller er stjålne og dermed efterladt ikke kan fjernes hurtigt og effektivt.

”Systemet” kræver at der skal gå 28 dage fra registrering af en cykel der ser efterlad ud til at Kommunen og Politiet kan fjerne den. Hvis du med en bil holder ulovligt eller i længere tid bliver den fjernet meget hurtigere.

Jeg kan konstatere at der er efterladt på min rute mellem Borgergade, gennem byen over Nørreport, Strøget og omkringliggende gader at der findes et hav af efterladte cykler som Kommunen HAR registeret med enen orange eller grønne klistermærker, men som henstår i mere end de 28 dage som reglerne foreskriver inden de indsamles.

Vi burde have en ”City Vicevært” der gik byen igennem! Vi burde bruge de mange P-vagter som slentrer rundt i gaderne og som kunne registrere efterladte cykler og sætte klistermærker på dem som ser efterladte ud (de kommer i gaderne hver dag)

Vi burde have et mere synligt stempel på alle cykler – evt. på forgaflen som en slags nummerplade eller aflæselig kode der viser hver er ejeren og som er henfør bart til stelnummeret. En kode som vores P-Vagter kan scanne og orientere sig om er er stjålen cykel. P-Vagterne kunne registrere cyklerne mens de går rundt i byen.

Det bedste var at der sad en chip i hver stel på en cykel så man kunne registrere ”hvor er min cykel”.

Parkering af cykler i byen er ligeså udsat for cykler som for biler – måske på tide vi går en tur sammen i byen og finder løsninger.

Det er et samarbejde mellem Kommunen, Politiet og myndighederne samt erhvervslivet – Skulle vi sætte os sammen og drøfte det – jeg bidrager gerne. Har levet i København i næsten hele mit liv og drevet forretning der i mere end 30 år, så jeg tillader mig at tænke og tro på jeg ved hvad jeg taler om.

Forsikringsselskaberne burde også have en interesse i af at få opklaret de mange cykeltyverier eller bragt cyklen til den rette ejermand – måske der er en organiseret forretning i at eksportere de mange stjålne og efterladte cykler til Østeuropa. Hvor er forsikringsselskaberne henne og hvor mange penge udbetaler de hvert år til os? – Jeg ved det ikke – ved du?

Vicevært i byen lige nu.

Tillader mig at udnævne mig selv til byens selvbestaltede vicevært.

Stort set hver dag går jeg rundt i byen til møder eller for at opleve byen lever og glæder mig over rigtig meget – men tænker også at mange ting kan gøre meget bedre. Dem der følger mig på Facebook vil vide at jeg har en stor kærlighed til København hver jeg er født, opvokset og har tjent mine penge og forsørget min familie. Det vil fremgå af de mange opslag om ”Smukke København” som jeg fremhæver når jeg stort set hver dag oplever noget smukt og dejligt i vores by. ”Smukke København” er ligeledes en hjemmeside som snart kommer op med aktuelle indslag fra de oplevelser jeg har i den dejlige by.

Men det giver mig også som ”Vicevært” pligten til at gøre opmærksom på hvor det ikke helt spiller i byen omkring mange forhold – herunder cykler og cyklisterne. Vi nærmest udødelige tohjulede kæmpere.

En rigtig godopfindelse er Kommunens APP – ”Giv et Praj” – som alle burde have på sin telefon og melde hvad de ser i byen der bør rettes op på – en super løsning – hvor der ofte sker noget når man sender et praj til de gode folk i den anden ende.

 

Samarbejde og forslag

 

Vi skal alle være her – der skal være plads til os alle om vi er gående, cyklende eller bilist. Det bør vi kunne finde ud af. Vi burde udvise mere respekt for hinanden og så også acceptere at der er den plads der er og det skal vi have det bedste ud af.

Hvad kunne løsningerne så være?

Færdselsloven:

Lad os få strammet op på reglerne og sikre at vi cyklister ved hvad det er vi skal og IKKE skal for at sikre os selv og andre for ubehagelige oplevelser i trafikken. Det kunne være mere synligt arbejde i skolerne, flere kampagner i medierne for ordentlig adfærd også på cykel

Flere indsatser fra Politiet for at sikre at vi alle forstår alvoren også at vi som tohjulede tosser ikke bare kan gøre som vi vil.

 

Cykeltyverier og efterladte cykler:

Ved at registrere cyklerne kunne vi lettere spore dem og finde den rette ejer. Det må være til glæde for de fleste – ejeren, forsikringsselskaberne, kommunen og politiet. Man kunne også indføre en form for registreringsattest på hver cyklerne så man betalte en afgift på f.eks. 250,- kr. om året. Disse penge kunne gå til at investere i endnu bedre forhold for cyklerne og så betalte vi cyklister også lidt til statskassen for at bruge de mange dejlige faciliteter der er bygget for os gennem tiden.

Man ville lettere kunne spore cyklerne hvis de havde et identitetsnummer som var mere synligt end det nuværende stelnummer som ingen kan finde. Byens P-Vagter skal have det som en opgave at identificere og registrere efterladte cykler.

Man burde få en forsikringspræmie rabat hvis man anvender en kædelås der låser cyklen fast så den ikke umiddelbart kan fjernes fra stedet (giver visse ulemper)

Et mere opdateret regelsæt for cykelparkering og om hvor længe en cykel må stå ubenyttet hen og fylde op i indre by. Cykler som henstår i mere end 14 dage markeres og fjernes efter yderligere 10 dage og kan afhentes mod betaling eller gebyr på et centralt sted. Ejeren af cyklen er den der skal betale.

Københavns Kommune skal gøre mere reklame for sin APP ”Giv et Praj” og sikre at de praj der indgives følges op og løses der hvor det er muligt og hensigtsmæssigt.

 

Cykelparkering:

De steder hvor cykler lovligt må parkeres markeres tydeligere og de lovede underjordiske p-anlæg til cykler (og i øvrigt biler) bør gennemføres. Der skal tænkes grundigt over hvor cyklerne kan parkeres i gadeplan og de må ikke være til gene for andre herunder adgang til butikkerne eller til gene for udrykningskøretøjerne som de i dag er visse steder i byen.

 

Baggrund:

https://www.vejdirektoratet.dk/side/cykler

https://www.danskerhverv.dk/siteassets/mediafolder/downloads/analysenotater-2018/analysenotat—er-cykel-euforien-slut.pdf

https://www.dr.dk/ligetil/antallet-af-anmeldte-cykeltyverier-er-det-laveste-i-42-aar

https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/Attachments/23020624-32266360-1.pdf

https://www.cyklistforbundet.dk/alt-om-cykling/lov-og-regler/faerdselsloven-for-cyklister/

 

Håber disse mine tanker, holdninger og bekymringer kan bruges til at forbedre vores alle sammens oplevelse af København som en rar by at færdes og opholde sig i.

Husk nu er ferien ved at være fobi for mange. Dermed kommer vi næsten op på fuld hus igen på cykelstierne – ved de centrale pladser, stationer og andre steder hvor cyklerne smides eller parkeres.

Det er måske lige netop nu – vi skulle igangsætte en målrettet indsats – nemlig det at være til stede og give disse ting opmærksomhed.

Husk venligst at dette skriv er set som beboer, cyklist, bilist, fodgænger og forretningsdrivende i København.

Tak for opmærksomheden.

 

Henrik Busch

Store Kongensgade 63 A

København

henrik@buschonboard.dk

 

August 2020