OUTPLACEMENT OG REKRUTTERING

Gennem det meget store faglige og personlige netværk åbner der sig altid nye muligheder. Derfor er det også vores kompetence at råde og vejlede i forbindelse med jobskifte og vi kan diskret både placere og genplacere gode folk, ligesom vi meget gerne bidrager til at folk, som af den ene eller anden årsag skal forlade virksomheden, kommer godt af sted og efterlades som ambassadør for virksomheden uagtet situationen.

Vi optræder loyalt overfor alle parter og løser omgaverne med stor omhu og diskretion. Gerne i samarbejde med andre, som vi kan anbefale, eller virksomhedens interne og eksterne kontakter.

Henrik Busch har hjulpet mere end 150 personer i jobs de seneste år.