Main Content

Velkommen til Busch On Board

Her finder du i stedet kvalificeret bistand med solid erfaring inden for mangeartede opgaver. Altid med et stort engagement og en ægte interesse for at skabe værdi for dig som virksomhed, gruppe eller enkeltperson.
Læs mere

Det får du med Busch on Board

  • Skræddersyet assistance – ingen metervarer eller samlebåndsløsninger
  • Kvalificeret bistand med solid erfaring indenfor mangeartede opgaver
  • Altid et stort engagement og en ægte interesse for at skabe værdi for dig som virksomhed, gruppe eller enkeltperson.

Seneste fra bloggen

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udvalgte ydelser

Forretningsudvikling

En løbende udvikling af virksomheden er nødvendig for hele tiden at kunne møde markedets ønsker og behov. Men uden en velfunderet og gennemarbejdet forretningsplan, som belyser alle aspekter omkring hvorledes målene skal nås, kan denne udvikling ofte blive både dyr og uden de store resultater. Det er derfor ofte en god idé at hente hjælp og sparring udefra, når forretningsplanen skal udformes.

Busch On Board har mange års erfaring med at rådgive ledelser, bestyrelser og andre interessenter i, hvordan man udformer en solid forretningsplan, der skaber det bedste grundlag for virksomhedens videre udvikling, vækst og lønsomhed.

Læs mere

Bestyrelsesarbejde

Henrik Busch har siddet i mere end 20 bestyrelser i både store og små virksomheder, og i offentlige såvel som private. Han har mange års erfaring med både bestyrelsesarbejdet og med rådgivning omkring en lang række områder indenfor virksomhedens drift og ledelse.

Henrik Busch arbejder med en meget pragmatisk tilgang til bestyrelsesarbejdet, men besidder samtidig den nødvendige respekt for den enkelte virksomheds særkende og forretningsorden. Lysten til at medvirke til udvikling og til at skabe nye resultater er for alvor dét, der driver Henrik Busch.

Læs mere

Advisory Board

At benytte sig af et Advisory Board bliver mere og mere populært, hvilket der er god grund til. Et Advisory Board er en rådgivende samling, som virksomheden kan benyttes sig af, når enten ønsker rådgivning eller hjælp til konkrete udfordringer. Et Advisory Board er desuden mere uforpligtende end en bestyrelse.

Busch on Board tilbyder at sammensætte det rette hold til virksomhedens Advisory Board, således at de rigtige kompetencer samles, og virksomheden hurtigt kan opleve det store udbytte en sådan ordning kan give, på trods af at bindingen er minimal.

Læs mere

Interim Management

Henrik Busch har en massiv ledelseserfaring bag sig, hvilket betyder, at han kan indgå som en midlertidig ansat i virksomheden enten for at løse en konkret problemstilling eller for at fungere som leder i en overgangsperiode, f.eks i forbindelse med et lederskifte.

Dette giver virksomheden ro og sikkerhed for, at alt kører på bedste vis, mens nye beslutninger tages og effektureres. Desuden har Henrik Busch og Busch on Board stor erfaring med rekruttering, hvorfor vi på baggrund af indsigten i virksomheden under den midlertidige ansættelse også vil kunne være behjælpelige med at finde den rette til at varetage stillingen fremover.

Læs mere

Nyeste blogindlæg

Trivsel og Mistrivsel Hjælp!

Trivsel og mistrivsel – er nogle af de tanker der rammer mig for tiden. Vi har en situation nu med vores Corona restriktioner som vi til en vis grad må respektere – men vi må IKKE svigte vores sociale ansvarlighed og overse nogle af dem det går ud over – nemlig vores …

Fup eller Fakta 2020

Fup eller fakta? Sandt eller falsk – det er aldrig til at vide, men vi mennesker er fra barnsben udstyret med reflekser og instinkter der gør at vi ofte reagerer i nuet og måske uden at forholde os til fakta. Vores verdensbilleder tegnes at sensations skabende medier …

Kom så Danmark – det er alvor

Tror på at vi alle er godt trætte og kede af Corona virussen og de begrænsninger de pålagte tiltag giver os og samfundet. Vi er blevet ”låst inde” i egne hjem, vi har fået frataget dele af vores normale frihed – vi er blevet forhindret i at feste og fejre os selv og …

Ansæt en overlæge i Vejdirektoratet!

Det er så morsomt at læse de rapporter der kommer fra Vejdirektoratet og de meget kloge folk der år efter år fremkommer med stort set samme undren over kø på motorvejene omkring de større byer. Overraskelsen viser sig at bygge på at de jo HAR udbygget motorvejsnettet - …

Dansk Detailhandel udfordret på flere måder!

Vi vil over de næste 3-5 år se ret store forandringer i dansk detailhandel - ingen tvivl om det overhovedet. Omsætningen mellem fysiske butikker og web shopper vil blive ændret ret kraftigt og det får indflydelse på forretningslivet i byer og også i centre. De fysiske …

Mette – Magten og Misforståelsen

Statsministeren udnytter Covid 19 til sin egen fordel! Mette Frederiksen vandt de flestes sympati trods de svære beslutninger den 11. marts omkring nedlukningen af Danmark. Senere blev det alvor med genåbningerne og ikke mindst det faktum at Statsministeren …

Verdens Bedste Cykelby!!!

Cykler – Cyklisters adfærd – orden og redelighed.   Det er med stor risiko for at anstøde nogen med dette indlæg men jeg ved at mange tænker som jeg når det handler om at vi alle skal kunne være her i byen. Vi har en hovedstad i Danmark som er kendt for at være …

Volden i Danmark

Åbent brev til Justitsministeren og Retsudvalget, Vold og utryghed i Danmark! Kære Minister, Kære retsudvalg, Danmark berømmes for at være et af verdens lykkeligste lande og det skal vi være stolte af – det skal vi værne om. Det betyder meget for vores omdømme, image …